ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

Очищення влади

 

Список

працівників Лозовеньківської сільської ради,

які підлягають перевірці  відповідно до Закону України

«Про очищення влади».

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої здійснюється перевірка

Посада

1.

Стремоухова Ірина Василівна

головний бухгалтер ради

2.

Стремоухова Олена Олександрівна

спеціаліст-землевпорядник ради

Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

 

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

в Лозовеньківській сільській раді Балаклійського району Харківської області

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

головного бухгалтера Лозовеньківської сільської ради
(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо

Стремоухової Ірини Василівни,

          (прізвище, ім’я та по батькові особи,

 

_______________________________________________

дата та місце народження,

________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

___________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

________________________________________

(місце проживання,

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

місце роботи,

головний бухгалтер Лозовеньківської сільської ради

посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, а також інших документів _____________________________________________________________________________________

(зазначаються за наявності)

 Запити про надання відомостей щодо              Стремоухової Ірини Василівни

(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Служби безпеки України та до Балаклійського відділення Ізюмської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів Служби безпеки України та Балаклійського відділення Ізюмської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області

(найменування органів перевірки)

повідомили:

1. У Службі безпеки України врезультаті перевірки наявних матеріалів відсутні будь-які відомості щодо Стремоухової І.В.

2. За результатами проведеної перевірки встановлено, що у декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній додатковій інформації про майно (майнові права) Стремоуховою І.В.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, набутого (набутих) Стремоуховою І.В. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідають наявній податковій інформації про доходи, отримані Стремоуховою І.В. із законних джерел.

З урахуванням письмових пояснень Стремоухової І.В. та підтверджених документів (за наявності) встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статі 5 Закону, вказаних Стремоуховою І.В. у Декларації.

 

За результатами  проведеної перевірки встановлено, що  до

Стремоухової Ірини Василівни
             (прізвище, ім’я та по батькові особи)

не застосовуються                       заборони, передбачені частиною третьою/четвертою
(не застосовуються/застосовуються)                                                                                                           (третьою/четвертою)

статті 1 Закону України «Про очищення влади» ___________________________________________

      (у разі застосування заборони

____________________________________________________________________________________.

зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

 

 

Лозовеньківський сільський голова

(найменування посади керівника відповідального
структурного підрозділу органу державної
влади/органу місцевого самоврядування)

__________

(підпис)

М.Л. Даниленко

   (ініціали та прізвище)

 

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}

 

 

Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2015 р. № 167)

 

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

в Лозовеньківській сільській раді Балаклійського району Харківської області

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

спеціаліста-землевпорядника Лозовеньківської сільської ради
(претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо

Стремоухової Олена Олександрівна,

          (прізвище, ім’я та по батькові особи,

________________________________________

дата та місце народження,

_________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

___________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

____________________________________________

(місце проживання,

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

місце роботи,

спеціаліст-землевпорядник Лозовеньківської сільської ради

посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, а також інших документів _____________________________________________________________________________________

(зазначаються за наявності)

 Запити про надання відомостей щодо              Стремоухової Олени Олександрівни

(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Балаклійського відділення Ізюмської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області

(найменування органів перевірки)

За результатами розгляду запитів до Балаклійського відділення Ізюмської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області

(найменування органів перевірки)

повідомили:

1. За результатами проведеної перевірки встановлено, що у декларації про майно, доходи, витрати  і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік вказано достовірні відомості щодо наявності майна (майнових прав), набутого у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», які відповідають наявній додатковій інформації про майно (майнові права) Стремоуховою О.О.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, набутого (набутих) Стремоуховою О.О. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади», відповідають наявній податковій інформації про доходи, отримані Стремоуховою О.О. із законних джерел.

З урахуванням письмових пояснень Стремоухової О.О. та підтверджених документів (за наявності) встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статі 5 Закону, вказаних Стремоуховою О.О. у Декларації.

За результатами  проведеної перевірки встановлено, що  до

Стремоухової Олени Олександрівни
             (прізвище, ім’я та по батькові особи)

не застосовуються                       заборони, передбачені частиною третьою/четвертою
(не застосовуються/застосовуються)                                                                                                           (третьою/четвертою)

статті 1 Закону України «Про очищення влади» ___________________________________________

      (у разі застосування заборони

____________________________________________________________________________________.

зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

 

 

Лозовеньківський сільський голова

(найменування посади керівника відповідального
структурного підрозділу органу державної
влади/органу місцевого самоврядування)

__________

(підпис)

М.Л. Даниленко

   (ініціали та прізвище)

 

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 167 від 25.03.2015}