ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2014.06. Протокол №6 від 13.08.2014 р.

РОТОКОЛ

 від 13 серпня 2014 року.

 

Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІ скликання 14 чоловік.

Присутні на сесії  9 депутатів.

Сесію веде сільський голова  Даниленко Михайло Леонідович.

             

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про внесення змін до сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради на 2014 рік, затвердженого рішенням № 156ХХХХV сесії Лозовеньківської сільської ради VІ скликання від 31.01.2014 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2014 рік».

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради на 2014 рік, затвердженого рішенням № 156 ХХХХV сесії Лозовеньківської сільської ради VІ скликання від 31.01.2014 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2014 рік».

ВИСТУПИВ: Головний бухгалтер ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка сказала, що з урахуванням змін та доповнень затверджених рішенням сесії сільської ради від 06.03.2014р.(ХХХХVІ сесія VІ скликання), від 25.04.2014р.(ХХХХVІІ сесія VІ скликання), від 12.06.2014р.(ХХХХVІІІ сесія VІ скликання), від 29.07.2014р.(ХХХХІХ сесія VІ скликання),  виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік у сумі 891,627тис.грн., у тому числі відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до ст..106 Бюджетного кодексу України на підставі складених угод у сумі 6,234 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 853,216тис.грн., спеціального фонду бюджету 38,411 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 29,500тис.грн.(додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік у сумі 1021,728тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 902,695тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 119,033тис.грн., у тому числі за рахунок бюджету розвитку 75,330тис.грн. (додаток 2-3).

3. Установити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі  34,792тис.грн., напрямок використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 8).

4.  Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 34,792тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 8).

5.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 13,470тис.грн.

6.  Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів  на 2014 рік (додаток 4):

- кошти, що передаються до районного бюджету у сумі 146,4 тис. грн.;

- субвенцій (окремо за видами) районному бюджету у сумі 249,963тис.грн.

7.  Установити, що перерахування коштів, що передаються до районного бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду сільського бюджету згідно із (додатком 4) до цього рішення.

8. Затвердити перелік об’єктів (додаток 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

9.  Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620);

-  поточні трансферти населенню (код 2700).

10. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програмна загальну суму 177,459 тис. грн. (додаток №6).

11. Вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворилися на 01.01.2014 року, спрямувати, за рішенням сесії сільської ради, на видатки передбачені бюджетом.

12. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням  головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Головному бухгалтеру ради про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки-повідомлення органам державного казначейства та фінансовому управлінню райдержадміністрації.

13. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток №5).

14. Надати право голові Лозовеньківської сільської ради укладати угоди з Балаклійською районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування.

15. Відповідно до статті 43  Бюджетного кодексу України  надати право Лозовеньківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

16. Суми коштів,що передаються до районного бюджету, недовилучені згідно з розписом сільської ради, перераховувати органами Державної казначейської служби, на підставі платіжного доручення сільської ради за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду з якого здійснюється вилучення протягом десяти днів за звітним періодом.                     

17. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, оплату інших послуг та інших видатків та послуг зв’язку за готівку.

Сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді внести відповідні зміни до сільського бюджету на 2014 рік та проект рішення з даного питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради на 2014 рік, затвердженого рішенням № 156ХХХХV сесії Лозовеньківської сільської ради VІ скликання від 31.01.2014 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2014 рік»» прийняти.

 Голосували:  « За»                         10 (десять) депутатів,

                                          « Проти»                           не має,

                                          « Утримались»                  не має,

                                           «Не голосували»    не має.

  

Лозовеньківський сільський голова:                         М.Л.Даниленко

 

Присутні депутати на засіданні L сесії

 Лозовеньківської сільської ради VІ скликання:

  

1.

Деревянко Юрій Володимирович 

2.

Затолока Олексій Михалович 

3.

Захарова Алла Григорівна 

4.

Лукієнко Сергій Михайлович

5.

Стремоухов Олег Іванович

6.

Стремоухов Олександр Іванович

7.

Стремоухова Ірина Василівна

8.

Стремоухова Світлана Михайлівна

9.

Стремоухова Олена Олександрівна

 

Відсутні депутати на засіданні L сесії

 Лозовеньківської сільської ради VІ скликання:

 

1.

Деревянко Галина Віталіївна

2.

Мельник Олександр Миколайович

3.

Петряєва Лідія Олександрівна

4.

Подкользан Валентина Миколаївна

5.

Петряєв Олександр Григорійович