ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2015.01. Протокол №1 від 20.01.2015 р.

ПРОТОКОЛ

 

від 20 січня 2015 року

 

 

Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІ скликання 14 чоловік.

Присутні на сесії 9 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

 

Запрошені:                           -           директор КП «Водяний» Стремоухов О.І.;

-                     бухгалтер КП «Водяний» Маєр Н.М.;

-                     завідуюча сільським клубом Григора В.С.;

                                                                       -           художній керівник сільського клубу Мінцева Н.А.      

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про затвердження звіту по виконанню сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2014 рік.

2. Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2015 рік.

3. Затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2014році.

4. Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2014 році.

5. Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2015 році.

6.  Про затвердження ставки єдиного податку.

7.  Про перелік об’єктів на яких засуджені особи відбувають громадські роботи та види цих робіт.

8.  Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік.

9. Про заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних ліній електрозв’язку на території сільської ради.

10. Про затвердження ставки транспортного  податку.

11. Про надання пільг по сплаті земельного податку.

12. Про встановлення розміру орендної плати.

13. Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

14. Про затвердження ставки земельного податку.

15. Про затвердження ставки акцизного податку.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту по виконанню сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2014 рік..

ВИСТУПИВ: 1. Головний бухгалтер ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка інформувала раду про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2014 рік. Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглянула дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді звіт про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2014 рік затвердити.

2. Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала, що на протязі 2014 року радою неодноразово розглядалися питання щодо поповнення доходної частини сільського бюджету за рахунок плати за землю, це значно вплинуло на виконання сільського бюджету в цілому. Запропонувала раді звіт про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2014 рік затвердити.

3. Член постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Лукієнко С.М., який сказав, що депутатський корпус ради та виконавчий комітет ради доклав багато зусиль для виконання дохідної частини сільського бюджету. Тільки завдяки плідній співпраці та порозумінню між депутатами ради та членами виконкому можливо було досягти такого рівня виконання доходної частини. Важливе значення мають і відносини між апаратом управління сільської ради та дирекцією ТОВ АФ «Україна Нова» та ТОВ «Молочна Ферма». Якщо порозуміння між всіма гілками влади на селі не буде втрачено, то і виконання сільського бюджету у 2014 році буде на 100 відсотків. Запропонував раді звіт про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2014 рік затвердити.

4. Лозовеньківський сільський голова М.Л.Даниленко, який подякував депутатам ради та членам виконавчого комітету ради за порозуміння та плідну і наполегливу працю у виконанні доходної частини сільського бюджету. Сказав, що виконання доходної частини сільського бюджету 2014 року було дуже складне, тому її виконано на 111 %, що дало у свою чергу змогу у повному обсязі профінансувати всі галузі. На кінець року не існувало заборгованості по заробітній платі та енергоносіям.

Запропонував раді звіт про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2014 рік затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту по виконанню сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2014 рік» прийняти.

 

Голосували:       « За»                                  10 (десять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.        

 

СЛУХАЛИ: Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2015 рік.

ВИСТУПИВ: 1) Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка детально інформувала раду про заплановану доходну та видаткову частини сільського бюджету, шляхи його виконання та поповнення доходної частини.

Також сказала, що постійна депутатська комісія з питань планування, бюджету та фінансів, ретельно розглядало дане питання, проводила всі необхідні розрахунки і дійшла висновку рекомендувати раді запропонований бюджет Лозовеньківської сільської ради на 2015 рік затвердити.

2) Сільський голова М. Даниленко, який сказав, що проект бюджету ради складався згідно Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про державний бюджет на 2015 рік». Розрахунок обсягу доходів визначався шляхом застосування відносної податкоспроможності, що обраховується на основі звітних показників про фактичні надходження відповідних податків і зборів до бюджету ради за минулі роки. При такому розрахунку доходна частина бюджету ради на 2015 рік складає 1157723 грн..

Розрахунок обсягу видатків бюджету ради проводився за формульною  системою, що насамперед пов’язане з чисельністю населення. Доходів першого кошику не вистачає навіть на захищені статті видатків, тому з метою забезпечення першочергових статей видатків був розподілений другий кошик. Сільський бюджет на 2015 рік недосконалий і не забезпечує потреб у повному обсязі. Тому всім нам, і депутатському корпусу ради і членам виконавчого комітету ради необхідно систематично і плідно займатися надходженнями до бюджету та вишукувати нові джерела надходжень.

100 % виконання бюджету ради залежить від багатьох факторів, але воно можливе тільки тоді, коли ми всі разом будемо над цим працювати.

Запропонував бюджет Лозовеньківської сільської ради на 2015 рік затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2015 рік» прийняти.

 

Голосували:       « За»                                  10 (десять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2014 році.

ВИСТУПИВ: 1) Голова виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради  М. Даниленко, який звітував перед депутатами ради про роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2014 році. Запропонував раді роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2014 році вважати задовільною, звіт про роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2014 році затвердити.

2) Депутат ради Захарова А.Г., яка сказала, що не тільки зі звіту ми бачимо, що виконавчий комітет ради доклав зусиль до виконання доходної частини сільського бюджету та на протязі всього року спрямовував свою роботу на покращення життя та побуту мешканців територіальної громади, це видно і по зробленим справам. Виходячи з сказаного запропонувала раді, звіт виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2014 році затвердити та вважати його роботу задовільною.

3) Депутат ради Стремоухова С.М., яка сказала, що завдяки наполегливій праці виконавчого комітету ради була виконана і перевиконана доходна частина сільського бюджету, що у свою чергу дало змогу направити додаткові кошти на культуру та допомогти сільській школі. На протязі року було зроблено багато роботи по покращенню благоустрою населених пунктів. Все це дало змогу покращити рівень життя населення. Тому вважаю доцільним рекомендувати раді звіт виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2014 році затвердити та визнати роботу виконкому ради задовільною.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2014 році» прийняти.

 

                        Голосували:       « За»                                  10 (десять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2014 році.

ВИСТУПИВ: 1. Директор КП «Водяний» Стремоухов О.І., який звітував про роботу комунального підприємства у 2014 році. Сказав, що у 2014 році комунальне підприємство працювало не стабільно, заходи по ремонту водогонів та покращенню послуг виконані 90%, Заборгованості підприємства за спожиті енергоносії на кінець року не було, але  є заборгованість по заробітній платі та кредитам банку.

2. Сільський голова Даниленко М.Л., який сказав, що дійсно у 2014 році комунальне підприємство спрацювало непогано, була виконана велика робота по ремонту водогонів. Вважаю, що в цілому комунальне підприємство у 2014 році спрацювало задовільно. Запропонував роботу КП «Водяний» у 2012 році визнати задовільною та затвердити звіт про його роботу у 2014 році.

3. Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів             Стремоухова І.В., яка сказала, що дане питання було ретельно розглянуто на засіданні комісії і комісія дійшла висновку рекомендувати раді прийняти запропонований проект рішення з даного питання.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2014 році» прийняти.

                       

                       Голосували:       « За»                                  10 (десять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

                                                     

СЛУХАЛИ: Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2015 році.

ВИСТУПИВ: 1) Лозовеньківській сільський голова – Даниленко Михайло Леонідович, який сказав, що необхідно затвердити структуру, чисельність виконавчого апарату  сільської ради, витрати  на утримання виконавчого апарату сільської ради та умови оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2015 році і запропонував до штату апарату ввести 6 (шість) штатних одиниць, а саме:

                        сільський голова                                                     1 одиниця;

                        секретар сільської ради                                           1 одиниця;

                        головного бухгалтера                                             1 одиниця;

                        спеціаліст ради                                                        1 одиниця;

                        прибиральник в установчих закладах                  0,5 одиниці;

                        кочегар                                                                     0,5 одиниці;

                        водій                                                                         1 одиниця.

Також  запропонував затвердити витрати на його утримання та умови оплати праці працівників виконавчого апарату.

2) Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів              Стремоухова І.В., яка сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2015 році» прийняти.

                       

                       Голосували:       « За»                                  10 (десять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ставок єдиного податку  для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 293 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.4 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ,-  для платників першої групи у розмірі 10 (десяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року;

 - для платників другої групи у розмірі 20 (двадцяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року;

-   для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

       1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом;

       2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 цієї статті. 

      - для платників четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

     1) для ріллі, сіножатей і пасовищ  — 0,45;

     2) для багаторічних насаджень  — 0,27;

     3) для земель водного фонду — 1,35;

     4) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди,  — 3.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:           Рішення « Про встановлення ставок єдиного податку  для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування»  прийняти.

                            

                       Голосували:       « За»                                   10 (десять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 

СЛУХАЛИ: Про перелік об’єктів на яких засуджені особи відбувають громадські роботи та види цих робіт.

ВИСТУПИВ: Член постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Лукієнко С.М., який сказав, що до ради надійшов лист Балаклійського районного  підрозділу кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області з прохання підписати Протокол про наміри щодо співпраці між Лозовеньківською сільською радою і Балаклійським районним підрозділом кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області та погодити перелік об’єктів, на яких засуджені будуть відбувати громадські роботи, та види цих робіт.

На своєму засіданні комісія ретельно розглянула дане питання і вважає доцільним рекомендувати раді доручити Лозовеньківському сільському голові Даниленко М.Л. підписати Протокол про наміри щодо співпраці між Лозовеньківською сільською радою і Балаклійським районним підрозділом кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області. Об’єктом, на яких засуджені будуть відбувати громадські роботи визначити територію Лозовеньківської сільської ради, а видом цих робіт вважати роботи по благоустрою території ради.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про перелік об’єктів на яких засуджені особи відбувають громадські роботи та види цих робіт» прийняти.

                       

                       Голосували:       « За»                                  10 (десять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік.

ВИСТУПИВ: 1) Секретар ради Деревянко Г.В., яка сказала, що з метою якісної організації роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету необхідно затвердити план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік. Ознайомила депутатів з проектом плану роботи сільської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік та запропонувала його затвердити.

2) Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів               Стремоухова І.В., яка сказала, що план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік ретельно розглядався на засіданні комісії, зауважень членів комісії не було. До плану роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік включені всі важливіші питання, які треба буде розглянути на засіданнях сесії ради та виконавчого комітету. Запропонувала депутатам ради план роботи Лозовеньківської сільської ради на 2015 рік затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2015 рік»  прийняти.

                            

                              Голосували:  « За»                                10 (десять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»               не має,

                                                     « Не голосували»           не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних ліній електрозв’язку на території сільської ради.

ВИСТУПИВ: Сільський голова М. Даниленко, який сказав, що на підставі вимог п. 21 та п. 23 Правил охорони ліній електрозв’язку, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 р. № 135 із змінами і доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1465, згідно Закону України «Про телекомунікації», з метою забезп6чення збереження кабельних ліній електрозв’язку від пошкоджень необхідно заборонити на території сільської ради в місцях проходження підземних кабельних ліній електрозв’язку проведення всіх видів земельних робіт у 25 – ти метровій охоронній зоні, будь-яких земельних робіт на глибині понад 30 см., зокрема заміну опор, відімкнення до житлових будинків водогонів, газопроводів та інших підземних комунікацій, посадку дерев, викопування підвалів, колодязів та інших робіт, пов’язаних із розритям ґрунту,  без попереднього погодження та письмового дозволу землевпорядника та виклику на місце робіт представника Балаклійського СЛДТМ         № 6 РЦТ № 328 розташованого за адресою місто Балаклія, пров. Серпуховський, 1 тел. 2-4044, 5-25-48.

Виклик представника Балаклійського СЛДТМ № 6 РЦТ № 328 має бути здійснений за 3 доби до початку виконання робіт.

На своєму засіданні комісія з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення ретельно розглянула дане питання і вважає доцільним рекомендувати раді та затвердити запропонований комісією проект рішення з даного питання.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних ліній електрозв’язку на території сільської ради»  прийняти.

                            

                              Голосували:  « За»                                10 (десять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»               не має,

                                                      « Не голосували»           не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження ставки транспортного  податку.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 267.2, Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ необхідно затвердити на 2015 рік ставку транспортного податку у розмірі 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень за кожен легковий автомобіль, який використовувався до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження ставки транспортного  податку»  прийняти.

                            

                              Голосували:  « За»                                10 (десять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»               не має,

                                                     « Не голосували»           не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про надання пільг по сплаті земельного податку.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 267.2, Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ необхідно надати пільгу по сплаті земельного податку на 2015 рік у розмірі суми земельного податку:

- органам державної влади та органам місцевого самоврядування , органам прокуратури, закладам, установам та організаціям, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- релігійним організаціям України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності;

- дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування, закладам культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- підприємствам, установам, організаціям, громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання пільг по сплаті земельного податку»  прийняти.

                            

                              Голосували:  « За»                                10 (десять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»               не має,

                                                     « Не голосували»           не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення розміру орендної плати.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 267.2, Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ необхідно встановити, що річна сума розміру орендної плати, що встановлюється у договорі оренди, не може бути меншою 3 відсотків і не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про встановлення розміру орендної плати»  прийняти.

                            

                              Голосували:  « За»                                10 (десять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»               не має,

                                                     « Не голосували»           не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 267.2, Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ необхідно затвердити на 2015 рік ставку податку для об’єктів житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у розмірі – 0,05 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

2. Затвердити ставку податку для об’єктів нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду та перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, а саме:

 а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку у розмірі – 0,05 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) будівлі офісні -  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей у розмірі – 0,05 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування у розмірі – 0,05 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

            г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки у розмірі – 0,05 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

            ґ) інші будівлі у розмірі – 0,05 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

3. Встановити, що база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної  особи - платника податку, зменшується:

а)  для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

Не є об'єктом оподаткування:

           а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

           б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

           в) гуртожитки;

           г) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

           ґ) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості»  прийняти.

                            

                              Голосували:  « За»                                10 (десять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»               не має,

                                                     « Не голосували»           не має.

 

  СЛУХАЛИ:  Про затвердження ставки земельного податку.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 267.2, Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ необхідно затвердити на 2015 рік ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено у розмірі 0,1 ( нуль цілих однієї десятої) відсотка  від їх нормативної грошової оцінки. Затвердити на 2015 рік ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, а саме для сільськогосподарських угідь у розмірі 1 (одного) відсотка від їх нормативної грошової оцінки. Затвердити на 2015 рік ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) у розмірі 3 (трьох) відсотків від їх нормативної грошової оцінки. Затвердити на 2015 рік ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у постійному користуванні органів державної та комунальної форми власності у розмірі 1 (одного) відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

  ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження ставки земельного податку»  прийняти.

                            

                              Голосували:  « За»                                10 (десять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»               не має,

                                                     « Не голосували»           не має.

 

  СЛУХАЛИ:  Про затвердження ставки акцизного податку.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 267.2, Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ необхідно затвердити на 2015 рік ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

  ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження ставки акцизного податку»  прийняти.

                            

                              Голосували:  « За»                                10 (десять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»               не має,

                                                     « Не голосували»           не має.

 

 

Лозовеньківський сільський голова:                                            М.Л. Даниленко

 

 Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

  1.    Деревянко Галина Віталіївна
  2.    Деревянко Юрій Володимирович
  3.    Захарова Алла Григорівна
  4.    Лукієнко Сергій Михайлович
  5.    Мельник Олександр Миколайович
  6.    Стремоухов Олександр Іванович
  7.    Стремоухова Ірина Василівна
  8.    Стремоухова Олена Олександрівна
  9.    Стремоухова Світлана Михайлівна

 Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

1.  Затолока Олексій Михайлович

2.  Петряєва Лідія Олександрівна

3.  Петряєв Олександр Григорович

4.  Подкользан Валентина Миколаївна  

5.  Стремоухов Олег Іванович