ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2015.15. Протокол №15 від 18.11.2015 р.

ПРОТОКОЛ

 

від 18 листопада  2015 року

 

Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 12 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

      

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 20.01.2015 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2015 рік» (зі змінами).  

2.  Про внесення змін до рішення  Лозовеньківської сільської ради № 211  LХІ сесії VІ скликання від 10.07.2015 року.

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 20.01.2015 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2015 рік» (зі змінами).           

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що необхідно внести такі зміни та доповнення до сільського бюджету від 20.01.2015 року «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області» з урахуванням змін та доповнень затверджених рішенням сесії сільської ради (LV сесія VІ скликання від 20.01.2015р. ),(LVІ сесія VІ скликання від 03.03.2015р.),(LVІІ сесія VІ скликання від 11.03.2015р.),(LVІІІ сесія VІ скликання від 08.04.2015р.),(LІХ сесія VІ скликання від 07.05.2015р.), (LІХІ сесія VІ скликання від 19.06.2015р.),(LХІІ сесія VІ скликання від 28.07.2015р.),(LХІІІ сесія VІ скликання від 05.08.2015р.),(LХІV сесія VІ скликання від 18.08.2015р.),(LХVсесія VІ скликання від 09.09.2015р.),(LХVІ сесія VІ скликання від 05.10.2015р.),(LХVІІ сесія VІ скликання від 20.10.2015р.)виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

  1. Визначити на 2015 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1713,812 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1396,749 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 317,063 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  317,063 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2200,644 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1587,857 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 612,787 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 468,062 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення;

- профіцит сільського бюджету у сумі 152,301 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 152,301 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 295,724 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду 1587,857 тис. грн. та спеціальному фонду 612,787 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  17,400 тис. гривень.

4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2015 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на оплату праці (код 2120);

- оплата  енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код2620);

- поточні трансферти населенню (код 2700).

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1016,368 тис. грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Лозовеньківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток №8).

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69, 71 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15.  Згідно Бюджетному кодексу України п.2 ст.57 та у зв’язку зі змінами до бюджетного законодавства перерахування залишків коштів спеціального фонду до загального фонду сільського бюджету.

16.  Головним розпорядникам коштів сільського бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту сільського бюджету на 2015 рік.

17. Вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворилися на 01.01.2015 року, спрямувати, за рішенням сесії сільської ради, за висновком фінансового управління Балаклійської РДА на видатки передбачені бюджетом.

18. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Головному бухгалтеру ради про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки-повідомлення органам Державного казначейства та фінансовому управлінню райдержадміністрації.

19. Надати право Лозовеньківській сільській раді укладати угоди з Балаклійською районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, та підписувати з послідуючим затвердженням.

         20. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, оплату інших послуг та інших видатків та послуг зв’язку за готівку.

        21.  Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 20.01.2015 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2015 рік» (зі змінами)» прийняти.

 

    Голосували:       « За»                          13 (тринадцять) депутатів,

                                          « Проти»                           не має,

                                          «Утримались»                   не має,

                                          «Не голосували»                  не має.   

 

СЛУХАЛИ:       Про внесення змін до рішення  Лозовеньківської сільської ради № 211  LХІ сесії VІ скликання від 10.07.2015 року.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 274 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.4 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ необхідно внести такі зміни та доповнення до рішення  Лозовеньківської сільської ради № 211  LХІ сесії VІ скликання від 10.07.2015 року.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення  Лозовеньківської сільської ради № 211  LХІ сесії VІ скликання від 10.07.2015 року» прийняти.

 

Голосували:       « За»                          13 (тринадцять) депутатів,

                                          « Проти»                           не має,

                                          «Утримались»                   не має,

                                          «Не голосували»      не має.     

 

 

Лозовеньківський сільський голова:                                   М.Л. Даниленко

 

 

Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 

  1.    Волвенкова Ольга Миколаївна
  2.    Деревянко Галина Віталіївна
  3.    Деревянко Юрій Володимирович

  4.     Захарова Алла Григорівна 

  5.   Одиноченко Тетяна Миколаївна

  6.      Петряєв Олександр Григорович

7.      Петряєва Тетяна Степанівна

8.      Рябінін Сергій Володимирович

9.      Спіцина Тетяна Олексіївна

10.    Стремоухов Олег Іванович

11.    Стремоухова Олена Олександрівна

12.   Стремоухова Світлана Михайлівна

  

 

 

 

 

Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

                                        

не має