ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2015.16. Протокол №16 від 18.12.2015 р

ПРОТОКОЛ

 

від 18 грудня 2015 року.

 

Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 11 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

 

Запрошені:                  -        директор КП «Водяний» Стремоухов О.І.

      

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2016 рік.

 

СЛУХАЛИ:       Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2016 рік.

ВИСТУПИВ: 1) Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка детально інформувала раду про заплановану доходну та видаткову частини сільського бюджету, шляхи його виконання та поповнення доходної частини.

Також сказала, що постійна депутатська комісія з питань планування, бюджету та фінансів, ретельно розглядало дане питання, проводила всі необхідні розрахунки і дійшла висновку рекомендувати раді запропонований бюджет Лозовеньківської сільської ради на 2016 рік затвердити.

2) Сільський голова М. Даниленко, який сказав, що проект бюджету ради складався згідно Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про державний бюджет на 2016 рік». Розрахунок обсягу доходів визначався шляхом застосування відносної податкоспроможності, що обраховується на основі звітних показників про фактичні надходження відповідних податків і зборів до бюджету ради за минулі роки. При такому розрахунку доходна частина бюджету ради на 2016 рік складає 1246278 грн..

Розрахунок обсягу видатків бюджету ради проводився за формульною  системою, що насамперед пов’язане з чисельністю населення. Доходів першого кошику не вистачає навіть на захищені статті видатків, тому з метою забезпечення першочергових статей видатків був розподілений другий кошик. Сільський бюджет на 2016 рік недосконалий і не забезпечує потреб у повному обсязі. Тому всім нам, і депутатському корпусу ради і членам виконавчого комітету ради необхідно систематично і плідно займатися надходженнями до бюджету та вишукувати нові джерела надходжень.

100 % виконання бюджету ради залежить від багатьох факторів, але воно можливе тільки тоді, коли ми всі разом будемо над цим працювати.

Запропонував бюджет Лозовеньківської сільської ради на 2016 рік затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2016 рік» прийняти.

 

Голосували:   « За»                        12 (дванадцять) депутатів,

                                          « Проти»                           не має,

                                          «Утримались»                   не має,

                                          «Не голосували»     не має.

 

 

Лозовеньківський сільський голова:                                   М.Л. Даниленко

 

 

Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 

  1.   Волвенкова Ольга Миколаївна
  2.  Деревянко Галина Віталіївна
  3.  Деревянко Юрій Володимирович
  4.  Захарова Алла Григорівна
  5.   Одиноченко Тетяна Миколаївна
  6.   Петряєв Олександр Григорович
  7.   Петряєва Тетяна Степанівна
  8.   Рябінін Сергій Володимирович
  9.   Спіцина Тетяна Олексіївна
  10.    Стремоухова Олена Олександрівна
 
 
 
 

 

 

 

Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 

                                         1.      Стремоухова Світлана Михайлівна