ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2016.01. Протокол №01 від 27.01.2016 р

ПРОТОКОЛ

 

від 27 січня 2016 року

 

 

Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 12 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

 

Запрошені:                           -           директор КП «Водяний» Стремоухов О.І.;

-                     бухгалтер КП «Водяний» Даниленко Є.М.;

-                     завідуюча сільським клубом Григора В.С.;

                                                                       -           художній керівник сільського клубу Мінцева Н.А.      

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про затвердження звіту по виконанню сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2015 рік.

2. Затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2015 році.

3. Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2015 році.

4. Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2016 році.

5.  Про внесення змін та доповнень до рішення від 10.07.2015 року № 210- VІ «Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або не житлової нерухомості (відмінне від земельної ділянки).

6.  Про перелік об’єктів  та видів суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення відбуватимуть покарання,  у виді громадських робіт.

7.  Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік.

8. Про внесення доповнень до рішення від 10.07.2015 року № 211- VІ «Про затвердження ставки земельного податку».

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту по виконанню сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2015 рік.

ВИСТУПИВ: 1. Головний бухгалтер ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка інформувала раду про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2015 рік. Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглянула дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді звіт про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2015 рік затвердити.

2. Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала, що на протязі 2015 року радою неодноразово розглядалися питання щодо поповнення доходної частини сільського бюджету за рахунок плати за землю, це значно вплинуло на виконання сільського бюджету в цілому. Запропонувала раді звіт про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2015 рік затвердити.

3. Голова постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Петряєва Т.С., яка сказала, що депутатський корпус ради та виконавчий комітет ради доклав багато зусиль для виконання дохідної частини сільського бюджету. Тільки завдяки плідній співпраці та порозумінню між депутатами ради та членами виконкому можливо було досягти такого рівня виконання доходної частини. Важливе значення мають і відносини між апаратом управління сільської ради та дирекцією СТОВ АГРОФІРМА «Україна Нова» та ТОВ «Молочна Ферма». Якщо порозуміння між всіма гілками влади на селі не буде втрачено, то і виконання сільського бюджету у 2015 році буде на 100 відсотків. Запропонувала раді звіт про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2015 рік затвердити.

4. Лозовеньківський сільський голова М.Л.Даниленко, який подякував депутатам ради та членам виконавчого комітету ради за порозуміння та плідну і наполегливу працю у виконанні доходної частини сільського бюджету. Сказав, що виконання доходної частини сільського бюджету 2015 році було дуже складне, тому її виконано на 116,5 %, що дало у свою чергу змогу у повному обсязі профінансувати всі галузі. На кінець року не існувало заборгованості по заробітній платі та енергоносіям.

Запропонував раді звіт про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2015 рік затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту по виконанню сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2014 рік» прийняти.

 

Голосували:       « За»                                  13 (тринадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.        

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2015 році.

ВИСТУПИВ: 1) Голова виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради  М. Даниленко, який звітував перед депутатами ради про роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2015 році. Запропонував раді роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2015 році вважати задовільною, звіт про роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2015 році затвердити.

2) Депутат ради, член виконавчого комітету Захарова А.Г., яка сказала, що не тільки зі звіту ми бачимо, що виконавчий комітет ради доклав зусиль до виконання доходної частини сільського бюджету та на протязі всього року спрямовував свою роботу на покращення життя та побуту мешканців територіальної громади, це видно і по зробленим справам. Виходячи з сказаного запропонувала раді, звіт виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2015 році затвердити та вважати його роботу задовільною.

3) Депутат ради Стремоухова С.М., яка сказала, що завдяки наполегливій праці виконавчого комітету ради була виконана і перевиконана доходна частина сільського бюджету, що у свою чергу дало змогу направити додаткові кошти на культуру та допомогти сільській школі. На протязі року було зроблено багато роботи по покращенню благоустрою населених пунктів. Все це дало змогу покращити рівень життя населення. Тому вважаю доцільним рекомендувати раді звіт виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2015 році затвердити та визнати роботу виконкому ради задовільною.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2015 році» прийняти.

 

                        Голосували:       « За»                                  13 (тринадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2015 році.

ВИСТУПИВ: 1. Директор КП «Водяний» Стремоухов О.І., який звітував про роботу комунального підприємства у 2015 році. Сказав, що у 2015 році комунальне підприємство працювало не стабільно, заходи по ремонту водогонів та покращенню послуг виконані 90%, Заборгованості підприємства за спожиті енергоносії та заробітній платі на кінець року не було.

2. Сільський голова Даниленко М.Л., який сказав, що дійсно у 2015 році комунальне підприємство спрацювало непогано, була виконана велика робота по ремонту водогонів. Вважаю, що в цілому комунальне підприємство у 2015 році спрацювало задовільно. Запропонував роботу КП «Водяний» у 2015 році визнати задовільною та затвердити звіт про його роботу у 2015 році.

3. Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів             Волвенкова О.М., яка сказала, що дане питання було ретельно розглянуто на засіданні комісії і комісія дійшла висновку рекомендувати раді прийняти запропонований проект рішення з даного питання.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2015 році» прийняти.

                       

                       Голосували:       « За»                                  13 (тринадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

                                                     

СЛУХАЛИ: Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2016 році.

ВИСТУПИВ: 1) Лозовеньківській сільський голова – Даниленко Михайло Леонідович, який сказав, що необхідно затвердити структуру, чисельність виконавчого апарату  сільської ради, витрати  на утримання виконавчого апарату сільської ради та умови оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2016 році і запропонував до штату апарату ввести 5 (п’ять) штатних одиниць, а саме:

                        сільський голова                                                     1 одиниця;

                        секретар сільської ради                                           1 одиниця;

                        головного бухгалтера                                             1 одиниця;

                        спеціаліст ради                                                        1 одиниця;

                        прибиральник в установчих закладах                  0,5 одиниці;

                        кочегар                                                                     0,5 одиниці.

 

Також  запропонував затвердити витрати на його утримання та умови оплати праці працівників виконавчого апарату.

2) Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів              Волвенкова О.М., яка сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2016 році» прийняти.

                       

                       Голосували:       « За»                                  13 (тринадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до рішення від 10.07.2015 року № 210- VІ «Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або не житлової нерухомості (відмінне від земельної ділянки).

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до Закону України № 909- VIII від 24 грудня 2015 року «Про внесення зміни до Податкового кодексу і деякі законодавчі акти України про забезпечення  збалансованості бюджетних  надходжень у 2016  році необхідно внести зміни та доповнення до рішеннявід 10.07.2015р. № 210-VІ«Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (відмінне від земельної ділянки», а саме:

- розділ 1встановити наступні розміри ставок податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності:

а) фізичних осіб – 1,0 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) юридичних осіб – 2.0 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

- розділ 2 встановити наступні розміри ставок податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності:

а) фізичних осіб – 0.5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) юридичних осіб – 1.0 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

- розділ 3  - викласти в такій редакції

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на  60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості –  на  120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх  часток),  –  на  180 кв. метрів.

-                     додати пункт 3.2 « Пільги із сплати податку» викласти в такій редакції:

3.2 Встановити наступні розміри ставок податку для об'єктів нежитлової нерухомості – господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать  сараї , хліви, гаражі, літні кухні , майстерні, вбиральні погреби, навіси, котельні, бройлерні, трансформаторні підстанції, тощо:

а)  фізичних осіб – 0.1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) юридичних осіб – 1.0 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:           Рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення від 10.07.2015 року № 210- VІ «Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або не житлової нерухомості (відмінне від земельної ділянки)»  прийняти.

                            

                       Голосували:       « За»                                  13 (тринадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 

СЛУХАЛИ: Про перелік об’єктів  та видів суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення відбуватимуть покарання,  у виді громадських робіт.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Петряєва Т.С., яка сказала, що на засіданні комісії було розглянуто лист  Балаклійського районного  відділу кримінально-виконавчої інспекції управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області  № 22/16/5- 4937 від 30.12.2015 року. На своєму засіданні комісія ретельно розглянула дане питання і вважає доцільним рекомендувати раді доручити Лозовеньківському сільському голові Даниленко М.Л. підписати Протокол про наміри щодо співпраці між Лозовеньківською сільською радою і Балаклійський районним відділом кримінально-виконавчої інспекції управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області  № 22/16/5- 4937 від 30.12.2015 року і. Об’єктом, на яких засуджені будуть відбувати громадські роботи визначити територію Лозовеньківської сільської ради, а видом цих робіт вважати роботи по благоустрою території ради.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про перелік об’єктів  та видів суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення відбуватимуть покарання,  у виді громадських робіт» прийняти.

                       

                       Голосували:       « За»                                  13 (тринадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік.

ВИСТУПИВ: 1) Секретар ради Деревянко Г.В., яка сказала, що з метою якісної організації роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету необхідно затвердити план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік. Ознайомила депутатів з проектом плану роботи сільської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік та запропонувала його затвердити.

2) Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів               Волвенкова О.М.., яка сказала, що план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік ретельно розглядався на засіданні комісії, зауважень членів комісії не було. До плану роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік включені всі важливіші питання, які треба буде розглянути на засіданнях сесії ради та виконавчого комітету. Запропонувала депутатам ради план роботи Лозовеньківської сільської ради на 2016 рік затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік»  прийняти.

                             Голосували:  « За»                                 13 (тринадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»               не має,

                                                     « Не голосували»           не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення доповнень до рішення від 10.07.2015 року № 211- VІ «Про затвердження ставки земельного податку».

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до Закону України № 909- VIII від 24 грудня 2015 року «Про внесення зміни до Податкового кодексу і деякі законодавчі акти України про забезпечення  збалансованості бюджетних  надходжень у 2016  році необхідно доповнення до рішення від 10.07.2015 року № 211- VІІ «Про затвердження ставки земельного податку», а саме:

- розділ  3 доповнити підпунктом 3 .1  та викласти у такій редакції

затвердити на 2016 рік ставку податку за земельні ділянки, які розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено у розмірі 5 (п’ять) відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення доповнень до рішення від 10.07.2015 року № 211- VІ «Про затвердження ставки земельного податку»  прийняти.                 

                              Голосували:  « За»                                13 (тринадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»               не має,

                                                     « Не голосували»           не має.

 

 

Лозовеньківський сільський голова:                                            М.Л. Даниленко

 

 

Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 

 1.   Волвенкова Ольга Миколаївна
 2.  Деревянко Галина Віталіївна
 3.  Деревянко Юрій Володимирович
 4.  Захарова Алла Григорівна
 5.   Одиноченко Тетяна Миколаївна
 6.   Петряєв Олександр Григорович
 7.   Петряєва Тетяна Степанівна
 8.   Рябінін Сергій Володимирович
 9.   Спіцина Тетяна Олексіївна
 10.    Стремоухова Олена Олександрівна
 11.     Стремоухова Світлана Михайлівна
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

не має