ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2016.03. Протокол № 03 від 01.03.2016 р.

Україна

Харківська область

Балаклійський район

Лозовеньківська сільська рада

VІ сесія VІІ скликання

 ПРОТОКОЛ

 

від 01 березня 2016 року

 Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 12 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 18.12.2015 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2016 рік» (зі змінами).

2. Про внесення змін до розділу 2 пункту б рішення від 27.01.2016 року 20-VІ «Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (відмінне від земельної ділянки».

3. Про внесення змін до рішення 19.01.2007 року № 57 «Про перелік об’єктів комунальної власності Лозовеньківської територіальної громади».

4. Про внесення змін до Регламенту  у зв’язку з поіменним голосуванням.

 

  

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 18.12.2015 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2016 рік» (зі змінами).           

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів  Волвенкова О.М., яка сказала, що необхідно внести такі зміни та доповнення до сільського бюджету від 18.12.2015 року «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області» з урахуванням змін та доповнень затверджених рішенням сесії сільської ради виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

  1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1246,278 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1243,678 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 2,600 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1698,090 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1152,804 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 545,286 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 545,286 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення;

- профіцит сільського бюджету у сумі 217,686 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 217,686 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 217,686 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 1152,804 тис. грн. та спеціальному фонду 592,286 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  24,900 тис. гривень.

4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2016 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на оплату праці (код 2120);

- оплата  енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код2620);

- поточні трансферти населенню (код 2700).

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  919,917 тис. грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Лозовеньківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток №8).

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69, 71 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15.  Згідно Бюджетному кодексу України п.2 ст.57 та у зв’язку зі змінами до бюджетного законодавства перерахування залишків коштів спеціального фонду до загального фонду сільського бюджету.

16.  Головним розпорядникам коштів сільського бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту сільського бюджету на 2016 рік.

17. Вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворилися на 01.01.2016 року, спрямувати, за рішенням сесії сільської ради, за висновком фінансового управління Балаклійської РДА на видатки передбачені бюджетом.

18. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Головному бухгалтеру ради про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки-повідомлення органам Державного казначейства та фінансовому управлінню райдержадміністрації.

19. Надати право Лозовеньківській сільській раді укладати угоди з Балаклійською районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, та підписувати з послідуючим затвердженням.

         20. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, оплату інших послуг та інших видатків та послуг зв’язку за готівку.

         21.  Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сказала, що дане питання було ретельно розглянуто на засіданні комісії і комісія дійшла висновку рекомендувати раді прийняти запропонований проект рішення з даного питання.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 18.12.2015 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2016 рік» (зі змінами)» прийняти.

   Голосували:                                « За»                               13 (тринадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                    не має,

                                                   «Не голосували»                не має.        

 СЛУХАЛИ: . Про внесення змін до розділу 2 пункту б рішення від 27.01.2016 року 20-VІ «Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (відмінне від земельної ділянки».           

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів  Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до Закону України № 909- VIII від 24 грудня 2015 року «Про внесення зміни до Податкового кодексу і деякі законодавчі акти України про забезпечення  збалансованості бюджетних  надходжень у 2016  році», необхідно внести зміни до розділу 2 пункту б рішеннявід 27.01.2016 р. № 20-VІІ«Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (відмінне від земельної ділянки)», та викласти у такій редакції розділ 2 встановити наступні розміри ставок податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності:

а) фізичних осіб – 0.5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) юридичних осіб – 0.5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Сказала, що дане питання було ретельно розглянуто на засіданні комісії і комісія дійшла висновку рекомендувати раді прийняти запропонований проект рішення з даного питання.

ВИРІШИЛИ: Рішення « Про внесення змін до розділу 2 пункту б рішення від 27.01.2016 року 20-VІ «Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (відмінне від земельної ділянки» прийняти.

                              Голосували:   « За»                                  13 (тринадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                            не має,

                                                   «Утримались»                     не має,

                                                   «Не голосували»                  не має.        

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 19.01.2007 року № 57 «Про перелік об’єктів комунальної власності Лозовеньківської територіальної громади».

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів  Волвенкова О.М., яка сказала, що з метою оперативного управління майном, яке знаходиться у комунальної власності територіальної громади необхідно внести зміни до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади та викласти його в новій редакції, затвердити  перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади, які передані КП «Водяний» та затвердити  перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади, які передані Балаклійському районному відділу освіти.

Сказала, що дане питання було ретельно розглянуто на засіданні комісії і комісія дійшла висновку рекомендувати раді прийняти запропонований проект рішення з даного питання.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення 19.01.2007 року № 57 «Про перелік об’єктів комунальної власності Лозовеньківської територіальної громади» прийняти.

                               Голосували:   « За»                                   13 (тринадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                              не має,

                                                   «Утримались»                       не має,

                                                   «Не голосували»                  не має.        

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту  у зв’язку з поіменним голосуванням.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів  Волвенкова О.М., яка сказала, що Враховуючи, що 23 лютого 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування В Україні» щодо поіменного голосування необхідно внести зміни до статті 2.11 пункту 1 рішеннявід 04.10.2015 р. № 8-VІІ«Про затвердження регламенту Лозовеньківської сільської ради» та викласти у такій редакціїпункт 1рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, визначених чинним законодавством та Регламентом. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради, пункт 2 для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях сесійради проводиться відкрите поіменне голосування, окрім випадків, за яких рішення приймаються таємним голосуванням, результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», на офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань, результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Сказала, що дане питання було ретельно розглянуто на засіданні комісії і комісія дійшла висновку рекомендувати раді прийняти запропонований проект рішення з даного питання.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до Регламенту  у зв’язку з поіменним голосуванням» прийняти.

 

                               Голосували:   « За»                                13 (тринадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                    не має,

                                                   «Не голосували»                не має.        

 

Лозовеньківській сільський голова:                                             М.Л. Даниленко

 

 Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

  Волвенкова Ольга Миколаївна

Деревянко Галина Віталіївна

Деревянко Юрій Володимирович

Захарова Алла Григорівна

  Одиноченко Тетяна Миколаївна

  Петряєв Олександр Григорович

  Петряєва Тетяна Степанівна

  Рябінін Сергій Володимирович

  Спіцина Тетяна Олексіївна

  Стремоухов Олег Іванович

   Стремоухова Олена Олександрівна

                                                             Стремоухова Світлана Михайлівна

 

Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

                                                                   не має