ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2016.09 Протокол № 8 від 23.09.2016 р.

 

Україна

Харківська область

Балаклійський район

Лозовеньківська сільська рада

ХІ сесія VІІ скликання

 

 

ПРОТОКОЛ

 

від 23 вересня 2016 року

 Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 12 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.   Про ініціативу голови Балаклійської міської ради.     

2. Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 20.01.2015 ріку «Про    сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2016 рік» (зі змінами).  

3.   Про затвердження « Проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, яка надається  в користування на умовах оренди  ТОВ « АПК « Україна Нова» для обслуговування нежитлової будівлі гаражу  в с. Лозовенька вул. 40-річчя Перемоги, 5 Б  Балаклійського району Харківської області  (в межах населеного пункту).

4.   Про затвердження « Проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, яка надається  в користування на умовах оренди  ТОВ « АПК « Україна Нова» для обслуговування нежитлової будівлі їдальні в с. Лозовенька вул. 40-річчя Перемоги, 20  Балаклійського району Харківської області  (в межах населеного пункту).

5.  Про затвердження « Проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, яка надається  в користування на умовах оренди  ТОВ « АПК « Україна Нова» для обслуговування нежитлової будівлі контори в с. Лозовенька вул. 40-річчя Перемоги, 5 А  Балаклійського району Харківської області  (в межах населеного пункту).

 СЛУХАЛИ:  Про ініціативу голови Балаклійської міської ради.           

ВИСТУПИВ: Даниленко М.Л., Лозовеньківський сільський голова, який повідомив депутатів про те, що на сайті Балаклійської міської ради розміщено звернення голови Балаклійської міської ради Столбового Івана Михайловича щодо підписання ним розпорядження, яким він ініціює добровільне об’єднання територіальних громад міста Балаклія, села Крейдянка Балаклійської міської ради; села Вербівка Вербівської сільської ради; сіл Нова Гусарівка, Байрак, Щурівка Новогусарівської сільської ради; села Борщівка Борщівської сільської ради; сіл Яковенкове, Калинівка, Таранушине, Степок, Вовчий Яр Яковенківської сільської ради; села Бригадирівка Бригадирівської сільської ради, сіл Чепіль, Вітрівка Чепільської сільської ради; сіл Гусарівка, Волобуївка Гусарівської сільської ради; сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка Лозовеньківської сільської ради, села Шевелівка Шевелівської сільської ради.

ВИСТУПИЛИ: Мінцева Тетяна Миколаївна, депутат сільської ради, яка сказала, що вона проти об’єднання територіальних громад на даному етапі. Немає визначеності стосовно майбутнього. Що буде з надходженнями до місцевих бюджетів? Як їх будуть ділити? Які будуть видатки? Що буде з комунальною власністю? Як вона буде переоформлюватись? Що буде з аграрними землями за межами населених пунктів? Чи будуть громади ними розпоряджатися? Я вважаю, поки що недоцільно об’єднуватись, необхідно вже зараз точно розуміти відповіді на ці питання. На даний час сільська рада  самодостатня територіальна громада.

ВИСТУПИЛИ: Захарова Алла Григорівна, депутат сільської ради, яка сказала, що за планами після об’єднання громад замість сільських рад у селі будуть обрані сільські старости. Навантаження у сільських старост будуть великі, їх просто завалять зверненнями, а старости не будуть мати жодних повноважень та можливостей приймати рішень. Я також вважаю недоцільним зараз об’єднуватись поки не має чітких роз’яснень.

ВИРІШИЛИ: 1. В зв’язку з тим , що територіальна громада сіл Лозовенька, Вільне та Нова Серпухівка на даний час є самодостатньою, вважати недоцільним об’єднання територіальних громад.

2. Доручити сільському голові, Даниленко М.Л., довести до відома голови Балаклійської РДА  Масельського С.І.  та голови Балаклійської районної ради  Літвінова О.М., про прийняте рішення щодо недоцільності  добровільного об’єднання територіальних громад.

3.  Рішення  «Про добровільне об’єднання територіальних громад» № 43 - VІІ від 23 вересня 2016 року  прийняте  (  додається).      

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про ініціативу голови Балаклійської міської ради»  прийняти.       

                                 Голосували:  « За»                                  13 (тринадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                             не має,

                                                     « Утримались»                    не має,

                                                     « Не голосували»                не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 20.01.2015 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2016 рік» (зі змінами).           

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що необхідно внести такі зміни та доповнення до сільського бюджету від 18.12.2015 року «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області» з урахуванням змін та доповнень затверджених рішенням сесії сільської ради виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

 1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1738,434 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1735,834 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 2,600 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2240,246 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1372,378 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 867,868 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 865,268 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення;

- профіцит сільського бюджету у сумі 363,456 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 363,456 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 865,268 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 1372,378 тис. грн. та спеціальному фонду 867,868 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  24,900 тис. гривень.

4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2016 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на оплату праці (код 2120);

- оплата  енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код2620);

- поточні трансферти населенню (код 2700).

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1422,246 тис. грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Лозовеньківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток №8).

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69, 71 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15.  Згідно Бюджетному кодексу України п.2 ст.57 та у зв’язку зі змінами до бюджетного законодавства перерахування залишків коштів спеціального фонду до загального фонду сільського бюджету.

16.  Головним розпорядникам коштів сільського бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту сільського бюджету на 2016 рік.

17. Вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворилися на 01.01.2016 року, спрямувати, за рішенням сесії сільської ради, за висновком фінансового управління Балаклійської РДА на видатки передбачені бюджетом.

18. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Головному бухгалтеру ради про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки-повідомлення органам Державного казначейства та фінансовому управлінню райдержадміністрації.

19. Надати право Лозовеньківській сільській раді укладати угоди з Балаклійською районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, та підписувати з послідуючим затвердженням.

         20. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, оплату інших послуг та інших видатків та послуг зв’язку за готівку.

         21.  Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 20.01.2015 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2016 рік» (зі змінами)» прийняти.

                           Голосували:       « За»                                   13 (тринадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                            не має,

                                                   «Утримались»                     не має,

                                                   «Не голосували»                 не має.

           

СЛУХАЛИ:  Про затвердження « Проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, яка надається  в користування на умовах оренди  ТОВ « АПК « Україна Нова» для обслуговування нежитлової будівлі гаражу  в с. Лозовенька вул. 40-річчя Перемоги, 5 Б  Балаклійського району Харківської області  (в межах населеного пункту).

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала, що відповідно  ст.26 Закону України» Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 120,123,124,125 Земельного кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі» розглянувши заяву ТОВ «АПК» Україна Нова»  про затвердження «Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «АПК» Україна Нова» для обслуговування нежитлової будівлі гаражу, в с. Лозовенька вул. 40-річчя Перемоги, 5 Б Балаклійського району Харківської  області виконаної ФОП Бондаренко О.М. необхідно затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження « Проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, яка надається  в користування на умовах оренди  ТОВ « АПК « Україна Нова» для обслуговування нежитлової будівлі гаражу  в с. Лозовенька вул. 40-річчя Перемоги, 5 Б  Балаклійського району Харківської області  (в межах населеного пункту)»  прийняти.    

                                 Голосували:  « За»                                  13 (тринадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                           не має,

                                                     « Утримались»                не має,

                                                     « Не голосували»            не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження « Проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, яка надається  в користування на умовах оренди  ТОВ « АПК « Україна Нова» для обслуговування нежитлової будівлі їдальні в с. Лозовенька вул. 40-річчя Перемоги, 20  Балаклійського району Харківської області  (в межах населеного пункту).

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала, що Відповідно  ст.26 Закону України» Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 120,123,124,125 Земельного кодексу України, ст.31 Закону України « Про оренду землі» розглянувши заяву ТОВ «АПК» Україна Нова»  про затвердження «Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «АПК» Україна Нова» для обслуговування нежитлової будівлі їдальні, в с. Лозовенька вул. 40-річчя Перемоги, 20 Балаклійського району Харківської  області виконаної ФОП Бондаренко О.М. необхідно затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження « Проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, яка надається  в користування на умовах оренди  ТОВ « АПК « Україна Нова» для обслуговування нежитлової будівлі їдальні в с. Лозовенька вул. 40-річчя Перемоги, 20  Балаклійського району Харківської області  (в межах населеного пункту)»  прийняти.    

                                 Голосували:  « За»                                  13 (тринадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                           не має,

                                                     « Утримались»                не має,

                                                     « Не голосували»            не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження « Проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, яка надається  в користування на умовах оренди  ТОВ « АПК « Україна Нова» для обслуговування нежитлової будівлі їдальні в с. Лозовенька вул. 40-річчя Перемоги, 20  Балаклійського району Харківської області  (в межах населеного пункту).

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала, що        Відповідно  ст..26 Закону України» Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст. 120,123,124,125 Земельного кодексу України, ст..31 Закону України « Про оренду землі» розглянувши заяву ТОВ «АПК» Україна Нова»  про затвердження «Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «АПК» Україна Нова» для обслуговування нежитлової будівлі контори, в с. Лозовенька вул. 40-річчя перемоги, 5 А Балаклійського району Харківської  області виконаної ФОП Бондаренко О.М. необхідно затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження « Проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, яка надається  в користування на умовах оренди  ТОВ « АПК « Україна Нова» для обслуговування нежитлової будівлі їдальні в с. Лозовенька вул. 40-річчя Перемоги, 20  Балаклійського району Харківської області  (в межах населеного пункту)»  прийняти.    

                                 Голосували:  « За»                                  13 (тринадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                           не має,

                                                     « Утримались»                не має,

                                                     « Не голосували»            не має.

 

Лозовеньківський сільський голова:                                              М.Л. Даниленко

 

 

Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 

 1.   Волвенкова Ольга Миколаївна
 2.  Деревянко Галина Віталіївна
 3.  Деревянко Юрій Володимирович
 4.  Захарова Алла Григорівна
 5.   Одиноченко Тетяна Миколаївна
 6.   Петряєв Олександр Григорович
 7.   Петряєва Тетяна Степанівна
 8.   Рябінін Сергій Володимирович
 9.   Спіцина Тетяна Олексіївна
 10.   Стремоухов Олег Іванович
 11.   Стремоухова Олена Олександрівна
 12.   Стремоухова Світлана Михайлівна
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

не має