ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2017.04. Протокол № 03 від 10.04.2017 р.

 

Україна

Харківська область

Балаклійський район

Лозовеньківська сільська рада

ХVІІІ сесія VІІ скликання

 

ПРОТОКОЛ

 

від 10 квітня 2017 року

 Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 10 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 23.12.2016 року «Про    сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2017 рік» (зі змінами).  

2. Про скасування рішення № 62- VІІ скликання Лозовеньківської сільської ради «Про надання дозволу ТОВ  «УКРТАУЕР» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 0,020 га в довгострокову оренду терміном на 49 років.

3. Про розроблення детального плану частини території на якій  знаходиться  земельна ділянка загальною площею 0,0200 га для подальшої передачі в довгострокову оренду терміном на 49 років ТОВ « УКРТАУЕР» для будівництва та експлуатації споруди електрозв’язку – вежі.

4. Про надання дозволу ТОВ « УКРТАУЕР» на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  загальною площею 0,0200 га  в довгострокову  оренду терміном на 49 років .

5. Про внесення змін до рішення від 13.07.2016 року № 39 – VІІ скликання «Про затвердження ставки єдиного податку».

6. Про заходи щодо збереження від пошкоджень та обладнання  електричних мереж  на території сільської ради.

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 23.12.2016 року «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2017 рік» (зі змінами).  

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що необхідно внести такі зміни та доповнення до сільського бюджету від 23.12.2016 року «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області» з урахуванням змін та доповнень затверджених рішенням сесії сільської ради виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

 1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 2318,350 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  2315,750 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 2,6 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2609,506 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2104,076 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 505,430 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 502,830 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення;

- профіцит сільського бюджету  загального фонду сільського бюджету у сумі 165,374 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 505,330 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду 2150,376 тис. грн. та спеціальному фонду 507,930 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  34,900 тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на оплату праці (код 2120);

- оплата  енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код2620);

- поточні трансферти населенню (код 2700).

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1560,476 тис. грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Лозовеньківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток №7).

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69,1 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15.  Згідно Бюджетному кодексу України п.2 ст.57 та у зв’язку зі змінами до бюджетного законодавства перерахування залишків коштів спеціального фонду до загального фонду сільського бюджету.

16.  Головним розпорядникам коштів сільського бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту сільського бюджету на 2017 рік.

17. Вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворилися на 01.01.2017 року, спрямувати, за рішенням сесії сільської ради, за висновком фінансового управління Балаклійської РДА на видатки передбачені бюджетом.

18. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Головному бухгалтеру ради про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки-повідомлення органам Державного казначейства та фінансовому управлінню райдержадміністрації.

19. Надати право Лозовеньківській сільській раді укладати договори з Балаклійською районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, та підписувати з послідуючим затвердженням.

         20. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, оплату інших послуг та інших видатків та послуг зв’язку за готівку.

        21.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 23.12.2016 року «Про    сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2017 рік» (зі змінами))» прийняти.

 

                           Голосували:       « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                             не має,

                                                   «Утримались»                      не має,

                                                   «Не голосували»                  не має.          

 

СЛУХАЛИ: Про скасування рішення № 62- VІІ скликання Лозовеньківської сільської ради «Про надання дозволу ТОВ  «УКРТАУЕР» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 0,020 га в довгострокову оренду терміном на 49 років.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Петряєва Т.С., яка сказала, що розглянувши лист від  ТОВ «УКРТАУЕР» про скасування рішення сільської ради від 18 січня 2017 року за 62- VІІ скликання необхідно  скасувати рішення ХVІ сесії Лозовеньківська сільська рада VІІ скликання  № 62-VІІ «Про надання дозволу ТОВ  «УКРТАУЕР» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 0,020 га в довгострокову оренду терміном на 49 років».

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:  Рішення «Про скасування рішення № 62- VІІ скликання Лозовеньківської сільської ради «Про надання дозволу ТОВ  «УКРТАУЕР» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 0,020 га в довгострокову оренду терміном на 49 років» прийняти.

 

                           Голосували:       « За»                                 11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                    не має,

                                                   «Не голосували»                не має.          

 

СЛУХАЛИ: Про розроблення детального плану частини території на якій  знаходиться  земельна ділянка загальною площею 0,0200 га для подальшої передачі в довгострокову оренду терміном на 49 років ТОВ « УКРТАУЕР» для будівництва та експлуатації споруди електрозв’язку – вежі.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала, що розглянувши клопотання ТОВ « УКРТАУЕР» про розроблення детального плану частини території на якій знаходиться земельна ділянка загальною площею 0,0200 га та призначена для подальшої передачі в довгострокову оренду терміном на 49 років під будівництво та експлуатацію споруди електрозв’язку –вежі необхідно розробити детальний план частини території на якій знаходиться земельна ділянка загальною площею 0,0200 га, що розташована  на території  Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області (в межах населеного пункту), в селі Лозовенька, по вулиці 40 річчя Перемоги (в межах населеного пункту)  поруч щоглою «Київстар», та призначена для подальшої передачі в довгострокову оренду терміном на 49 років ТОВ                       «УКРТАУЕР» з метою будівництва та експлуатації споруди електрозв’язку –вежі.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про розроблення детального плану частини території на якій  знаходиться  земельна ділянка загальною площею 0,0200 га для подальшої передачі в довгострокову оренду терміном на 49 років ТОВ « УКРТАУЕР» для будівництва та експлуатації споруди електрозв’язку – вежі» прийняти.

                          Голосували:       « За»                                  11 (одинадцять) депутатів, 

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                    не має,

                                                   «Не голосували»                не має.          

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ТОВ « УКРТАУЕР» на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  загальною площею 0,0200 га  в довгострокову  оренду терміном на 49 років .

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала, що розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «УКРТАУЕР»    «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду строком на 49 років (сорок дев’ять)років для будівництва та експлуатації споруди електрозв’язку  - вежі ТОВ «УКРТАУЕР» необхідно надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТАУЕР» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0200 га  під господарськими дворами із земель запасу, не наданих у власність чи користування в довгострокову оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років  під будівництво та експлуатацію  споруди електрозв’язку – вежі, розташованої  на території Лозовеньківської сільської ради  Балаклійського району Харківської області  в селі Лозовенька, по вулиці 40 річчя Перемоги (в  межах населеного пункту)  поруч щоглою Київстар.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:  Рішення «Про надання дозволу ТОВ « УКРТАУЕР» на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  загальною площею 0,0200 га  в довгострокову  оренду терміном на 49 років» прийняти.

 

                           Голосували:       « За»                                 11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                    не має,

                                                   «Не голосували»                не має.          

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 13.07.2016 року № 39 – VІІ скликання «Про затвердження ставки єдиного податку».

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 293 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.4 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІ необхідно внести зміни до рішення від 13.07.2016 року № 39 – VІІ скликання «Про затвердження ставки єдиного податку.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:  Рішення «Про внесення змін до рішення від 13.07.2016 року № 39 – VІІ скликання «Про затвердження ставки єдиного податку» прийняти.

 

                          Голосували:       « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                    не має,

                                                   «Не голосували»                не має.          

 

СЛУХАЛИ: Про заходи щодо збереження від пошкоджень та обладнання  електричних мереж  на території сільської ради.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Петряєва Т.С., яка сказала, що на підставі листа структурного підрозділу електричних мереж Балаклійського району АК «Харківобленерго» необхідно провести роз’яснювальну роботу серед місцевого населення про необхідність небайдужого ставлення до факту спроб розкрадання, або пошкодження обладнання електричних мереж.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:  Рішення «Про заходи щодо збереження від пошкоджень та обладнання  електричних мереж  на території сільської ради» прийняти.

 

                          Голосували:       « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                    не має,

                                                   «Не голосували»                не має.          

 

Лозовеньківський сільський голова:                                       М.Л. Даниленко

 
           Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 

 1.   Волвенкова Ольга Миколаївна
 2.  Деревянко Галина Віталіївна
 3.  Деревянко Юрій Володимирович
 4.  Захарова Алла Григорівна
 5.   Одиноченко Тетяна Миколаївна
 6.   Петряєва Тетяна Степанівна
 7.   Спіцина Тетяна Олексіївна
 8.    Стремоухов Олег Іванович
 9.    Стремоухова Олена Олександрівна
 10.    Стремоухова Світлана Михайлівна
 
 
 
 
 
 

   Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

1.  Петряєв Олександр Григорович

                                                            2.  Рябінін Сергій Володимирович