ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2017.12 Протокол № 10 від 22.12.2017 р.

 Україна

Харківська область

Балаклійський район

Лозовеньківська сільська рада

ХХV сесія VІІ скликання

ПРОТОКОЛ

 від 22 грудня 2017 року

 Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 10 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 23.12.2016 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2017 рік» (зі змінами).         

2.  Про сільський бюджет на 2018 рік.

3. Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2017 році.

4. Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2017 році.

5. Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату  сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2018 році.

6. Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік.

7. Про скасування рішення № 150- VІ скликання  Лозовеньківської сільської ради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: село Лозовенька вул. Комсомольська, 76.

8. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування дільничної лікарні ветеринарної медицини село Лозовенька вул. Молодіжна, 76.

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 23.12.2016 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2017 рік» (зі змінами).             

ВИСТУПИВ: Член постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Деревянко Ю.В., який сказав, що необхідно Внести такі зміни та доповнення до сільського бюджету від 23.12.2016 року «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області» з урахуванням змін та доповнень затверджених рішенням сесії сільської ради виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 2807,028 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  2739,428 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 67,6 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  65,0 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 3146,984 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2457,559 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 689,425 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 686,825 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення;

- профіцит сільського бюджету  загального фонду сільського бюджету у сумі 281,869 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 621,825 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду 2457,559 тис. грн. та спеціальному фонду 689,425 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  34,900 тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на оплату праці (код 2120);

- оплата  енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код2620);

- поточні трансферти населенню (код 2700).

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1712,431 тис. грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Лозовеньківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток №7).

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69,1 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15.  Згідно Бюджетному кодексу України п.2 ст.57 та у зв’язку зі змінами до бюджетного законодавства перерахування залишків коштів спеціального фонду до загального фонду сільського бюджету.

16.  Головним розпорядникам коштів сільського бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту сільського бюджету на 2017 рік.

17. Вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворилися на 01.01.2017 року, спрямувати, за рішенням сесії сільської ради, за висновком фінансового управління Балаклійської РДА на видатки передбачені бюджетом.

18. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Головному бухгалтеру ради про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки-повідомлення органам Державного казначейства та фінансовому управлінню райдержадміністрації.

19. Надати право Лозовеньківській сільській раді укладати договори з Балаклійською районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, та підписувати з послідуючим затвердженням.       

          20. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, оплату інших послуг та інших видатків та послуг зв’язку за готівку.

         21.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 23.12.2016 року «Про    сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2017 рік» (зі змінами))» прийняти.

                          Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.          

 СЛУХАЛИ:  Про сільський бюджет на 2018 рік.

ВИСТУПИВ: Член постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Деревянко Ю.В., який детально інформував раду про заплановану доходну та видаткову частини сільського бюджету, шляхи його виконання та поповнення доходної частини.

Також сказав, що постійна депутатська комісія з питань планування, бюджету та фінансів, ретельно розглядало дане питання, проводила всі необхідні розрахунки і дійшла висновку рекомендувати раді запропонований бюджет Лозовеньківської сільської ради на 2018 рік затвердити.

2) Сільський голова М. Даниленко, який сказав, що проект бюджету ради складався згідно Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік». Розрахунок обсягу доходів визначався шляхом застосування відносної податкоспроможності, що обраховується на основі звітних показників про фактичні надходження відповідних податків і зборів до бюджету ради за минулі роки. При такому розрахунку доходна частина бюджету ради на 2018 рік складає 2929,363 тис. грн.. Розрахунок обсягу видатків бюджету ради проводився за формульною  системою, що насамперед пов’язане з чисельністю населення. Сільський бюджет на 2018 рік недосконалий і не забезпечує потреб у повному обсязі. Тому всім нам, і депутатському корпусу ради і членам виконавчого комітету ради необхідно систематично і плідно займатися надходженнями до бюджету та вишукувати нові джерела надходжень.

100 % виконання бюджету ради залежить від багатьох факторів, але воно можливе тільки тоді, коли ми всі разом будемо над цим працювати.

Запропонував бюджет Лозовеньківської сільської ради на 2018 рік затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про сільський бюджет на 2018 рік»  прийняти.     

                           Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.          

 СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2017 році.

ВИСТУПИВ: 1) Голова виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради  М. Даниленко, який звітував перед депутатами ради про роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2017 році. Запропонував раді роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2017 році вважати задовільною, звіт про роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2017 році затвердити.

2) Депутат ради Петряєв О.Г., який сказав, що не тільки зі звіту ми бачимо, що виконавчий комітет ради доклав зусиль до виконання доходної частини сільського бюджету та на протязі всього року спрямовував свою роботу на покращення життя та побуту мешканців територіальної громади, це видно і по зробленим справам. Виходячи з сказаного запропонувала раді, звіт виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2017 році затвердити та вважати його роботу задовільною.

3) Депутат ради Стремоухова С.М., яка сказала, що завдяки наполегливій праці виконавчого комітету ради була виконана і перевиконана доходна частина сільського бюджету, що у свою чергу дало змогу направити додаткові кошти на культуру та допомогти сільській школі. На протязі року було зроблено багато роботи по покращенню благоустрою населених пунктів. Все це дало змогу покращити рівень життя населення. Тому вважаю доцільним рекомендувати раді звіт виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2017 році затвердити та визнати роботу виконкому ради задовільною.

 Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2017 році» прийняти.

                          Голосували:      « За»                                   11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2017 році.

ВИСТУПИВ: 1. Директор КП «Водяний» Стремоухов О.І., який звітував про роботу комунального підприємства у 2016 році. Сказав, що у 2017 році комунальне підприємство працювало стабільно, заходи по ремонту водогонів та покращенню послуг виконані 91 %, Заборгованості підприємства за спожиті енергоносії та заробітній платі завдяки фінансування із сільського бюджету на кінець року не було.

2. Сільський голова Даниленко М.Л., який сказав, що дійсно у 2017 році комунальне підприємство спрацювало непогано, була виконана велика робота по ремонту водогонів. Вважаю, що в цілому комунальне підприємство у 2017 році спрацювало задовільно. Запропонував роботу КП «Водяний» у 2017 році визнати задовільною та затвердити звіт про його роботу у 2017 році.

3. Член постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів  Деревянко Ю.В., який сказав, що дане питання було ретельно розглянуто на засіданні комісії і комісія дійшла висновку рекомендувати раді прийняти запропонований проект рішення з даного питання.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2017 році» прийняти.

                           Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

                                                     СЛУХАЛИ: Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2018 році.

ВИСТУПИВ: 1) Лозовеньківській сільський голова – Даниленко Михайло Леонідович, який сказав, що необхідно затвердити структуру, чисельність виконавчого апарату  сільської ради, витрати  на утримання виконавчого апарату сільської ради та умови оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2018 році і запропонував до штату апарату ввести 6 (шість) штатних одиниць, а саме:

                         сільський голова                                                     1 одиниця;

                        секретар сільської ради                                           1 одиниця;

                        головного бухгалтера                                             1 одиниця;

                        спеціаліст ради                                                      1 одиниця;

                         водій ради                                                            1 одиниця;

                        прибиральник в установчих закладах                       0,5 одиниці;

                        кочегар                                                                 0,5 одиниці.

 Також  запропонував затвердити витрати на його утримання та умови оплати праці працівників виконавчого апарату.

2) Член постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів              Деревянко Ю.В., який сказав, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2018 році» прийняти.

                            Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 СЛУХАЛИ:  Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік.

ВИСТУПИВ: 1) Секретар ради Деревянко Г.В., яка сказала, що з метою якісної організації роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету необхідно затвердити план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік. Ознайомила депутатів з проектом плану роботи сільської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік та запропонувала його затвердити.

2) Член постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів               Деревянко Ю.В., який сказав, що план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік ретельно розглядався на засіданні комісії, зауважень членів комісії не було. До плану роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік включені всі важливіші питання, які треба буде розглянути на засіданнях сесії ради та виконавчого комітету. Запропонувала депутатам ради план роботи Лозовеньківської сільської ради на 2018 рік затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік»  прийняти.

                           Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

  СЛУХАЛИ:  Про скасування рішення № 150- VІ скликання  Лозовеньківської сільської ради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: село Лозовенька вул. Комсомольська, 76.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Петряєва Т.С., яка сказала, що розглянувши лист від Балаклійської районної державної лікарні ветеринарної медицини про скасування рішення ХХХХІІ сесії Лозовеньківської сільської ради від 22 жовтня 2013 року за 150- VІ скликання «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: село Лозовенька вул. Комсомольська, 76 на своєму засіданні постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити..

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про скасування рішення № 150- VІ скликання  Лозовеньківської сільської ради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: село Лозовенька вул. Комсомольська, 76»  прийняти.

                           Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                   не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

  СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування дільничної лікарні ветеринарної медицини село Лозовенька вул. Молодіжна, 76.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала, що розглянувши лист Балаклійської районної державної лікарні ветеринарної медицини № 222 від 18.12.2017 року з проханням надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та  обслуговування Лозовеньківської дільничної лікарні ветеринарної медицини.  Сказала, що на своєму засіданні постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування дільничної лікарні ветеринарної медицини село Лозовенька вул. Молодіжна, 76»  прийняти.

                         Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

  Лозовеньківський сільський голова:                                             М.Л. Даниленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 

  1. Деревянко Галина Віталіївна
  2.  Деревянко Юрій Володимирович
  3.  Захарова Алла Григорівна
 

  4.   Петряєва Тетяна Степанівна

  5.   Петряєв Олександр Григорович

6.   Рябінін Сергій Володимирович

7.  Спіцина Тетяна Олексіївна

8.   Стремоухов Олег Іванович

9.   Стремоухова Олена Олександрівна

10.   Стремоухова Світлана Михайлівна

 

 

 

 

Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 

1.      Волвенкова Ольга Миколаївна

                                      2.      Мінцева Тетяна Миколаївна