ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2018.01 Протокол № 01 від 29.01.2018 р.

Україна

Харківська область

Балаклійський район

Лозовеньківська сільська рада

ХХVІ сесія VІІ скликання

ПРОТОКОЛ

 від 29 січня 2018 року

 Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 12 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради  від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами).           

2. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2017 рік.

3. Про перелік об’єктів  та видів суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення відбуватимуть покарання,  у  виді громадських робіт.

4. Про участь у обласному конкурсі міні- проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році.

5. Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Водяний».

 СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради  від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами).           

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що необхідно внести такі зміни та доповнення до сільського бюджету від 22.12.2017 року «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області» з урахуванням змін та доповнень затверджених рішенням сесії сільської ради виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

 1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 2929,363 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  2927,063 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 2,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2929,363 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2835,063 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 94,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 92,0 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення;

- профіцит сільського бюджету у сумі 92,0 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 92,0 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 92,0 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду 2835,063 тис. грн. та спеціальному фонду 94,3 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  43,800 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на оплату праці (код 2120);

- оплата  енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код2620);

- поточні трансферти населенню (код 2700).

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1322,4 тис. грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Лозовеньківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток №7).

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69, 71 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15.  Головним розпорядникам коштів сільського бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту сільського бюджету на 2018 рік.

16. Вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворилися на 01.01.2018 року, спрямувати, за рішенням сесії сільської ради, за висновком фінансового управління Балаклійської РДА на видатки передбачені бюджетом.

17. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Головному бухгалтеру ради про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки-повідомлення органам Державного казначейства та фінансовому управлінню райдержадміністрації.

18. Надати право Лозовеньківській сільській раді укладати угоди з Балаклійською районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, та підписувати з послідуючим затвердженням.

19. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, оплату інших послуг та інших видатків та послуг зв’язку за готівку.

20.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради  від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами)» прийняти.

                      Голосували:   « За»                        13 (тринадцять) депутатів,

                                          « Проти»                   не має,

                                          «Утримались»            не має,

                                          «Не голосували»        не має.      

 СЛУХАЛИ:  Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2017 рік.           

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що необхідно затвердити звіт про виконання загального фонду сільського бюджету за 2017 рік по доходах у сумі план 2739428грн., факт 2973508,74 грн., по видатках – у сумі план 1661635 грн., факт 1986799,16 грн., спеціального фонду по доходах – у сумі план 67600 грн., факт 189662,22 грн., по видатках – у сумі план 791701,37 грн., факт 744058,86грн..

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2017 рік» прийняти.

                       Голосували:  « За»                         13 (тринадцять) депутатів,

                                          « Проти»                    не має,

                                          «Утримались»             не має,

                                          «Не голосували»         не має.      

 СЛУХАЛИ:   Про перелік об’єктів  та видів суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення відбуватимуть покарання,  у  виді громадських робіт.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Петряєва Т.С., яка сказала, розглянувши лист  Балаклійського районного  відділу з питань пробації управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції  № 22/10/5- 5139/ См від 02.01.2018 року, згідно статті 36 Кримінально-виконавчого Кодексу України та відповідно до ст. 301, ст. 3213 Кодексу України необхідно затвердити перелік об’єктів, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення  будуть відбувати покарання у виді громадських робіт та види суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення.

Також сказало, що на своєму засіданні постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити..

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про перелік об’єктів  та видів суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення відбуватимуть покарання,  у  виді громадських робіт» прийняти.

                      Голосували:   « За»                        13 (тринадцять) депутатів,

                                          « Проти»                    не має,

                                          «Утримались»             не має,

                                          «Не голосували»         не має.      

 СЛУХАЛИ:  Про участь у обласному конкурсі міні- проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Харківської обласної ради  від 07 грудня 2017 року № 579 -VII «Про затвердження Положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"» з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування, визначення ефективних шляхів вирішення проблем життєзабезпечення територіальної громади сіл Лозовенька, Вільне та Нова Серпухівка, заслухавши інформацію про участь Лозовеньківської територіальної громади в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році необхідно схвалити проект «Добробут для людей» та взяти участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році та в разі перемоги  у обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році, передбачити у місцевому бюджеті 2018 року для співфінансування заходів проекту кошти в сумі 121500 грн. (сто двадцять одна тисяча п’ятсот) гривень.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про участь у обласному конкурсі міні- проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2018 році» прийняти.

                     Голосували:    « За»                      13 (тринадцять) депутатів,

                                          « Проти»                 не має,

                                          «Утримались»          не має,

                                          «Не голосували»      не має.      

 СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Водяний».

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що у зв’язку з необхідністю внесення змін та приведення Статуту комунального підприємства «Водяний» Лозовеньківської сільської ради у відповідність до вимог чинного законодавства необхідно внести зміни до Розділ 3 «Мета та предмет діяльності підприємства».

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Водяний»» прийняти.

                     Голосували:    « За»                      13 (тринадцять) депутатів,

                                          « Проти»                 не має,

                                          «Утримались»          не має,

                                          «Не голосували»      не має.      

  Лозовеньківський сільський голова:                              М.Л. Даниленко

Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 1.   Волвенкова Ольга Миколаївна
 2.  Деревянко Галина Віталіївна
 3.  Деревянко Юрій Володимирович
 4.  Захарова Алла Григорівна
 5.   Одиноченко Тетяна Миколаївна
 6.   Петряєва Тетяна Степанівна
 7.   Петряєв Олександр Григорович
 8.   Рябінін Сергій Володимирович
 9.   Спіцина Тетяна Олексіївна
 10.    Стремоухов Олег Іванович
 11.    Стремоухова Олена Олександрівна
 12.    Стремоухова Світлана Михайлівна
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 не має