ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2018.06 Протокол № 05 від 08.06.2018 р.

 Україна

Харківська область

Балаклійський район

Лозовеньківська сільська рада

ХХХ сесія VІІ скликання

ПРОТОКОЛ

 від 08 червня 2018 року

 Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 10 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами).

2. Про погодження переліку об’єктів та видів  суспільно  корисних робіт, на яких засуджені особи, будуть відбувати адміністративне стягнення у виді громадських робіт.        

3. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік.

4. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

5. Про затвердження ставки транспортного податку.

6. Про встановлення розміру орендної плати.

7. Про затвердження ставки акцизного податку.

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами).

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що необхідно внести такі зміни та доповнення до сільського бюджету від 23.12.2016 року «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області» з урахуванням змін та доповнень затверджених рішенням сесії сільської ради виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

  1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 3311,467 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  3309,167 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 2,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 3699,702 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  3268,402 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 431,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 429,0 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення;

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 40,765 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 429,0 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду 3268,402 тис. грн. та спеціальному фонду 431,3 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  43,800 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на оплату праці (код 2120);

- оплата  енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код2620);

- поточні трансферти населенню (код 2700).

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1903,128 тис. грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Лозовеньківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток №7).

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69.1, 71 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15.  Головним розпорядникам коштів сільського бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту сільського бюджету на 2018 рік.

16. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Головному бухгалтеру ради про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки-повідомлення органам Державного казначейства та фінансовому управлінню райдержадміністрації.

17. Надати право Лозовеньківській сільській раді укладати договори з Балаклійською районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, та підписувати з послідуючим затвердженням.

18. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, оплату інших послуг та інших видатків та послуг зв’язку.

19.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 23.12.2016 року «Про    сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2017 рік» (зі змінами))» прийняти.

                            Голосували:      « За»                               11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                          не має,

                                                   «Утримались»                   не має,

                                                   «Не голосували»               не має.          

 

СЛУХАЛИ:  Про погодження переліку об’єктів та видів  суспільно  корисних робіт, на яких засуджені особи, будуть відбувати адміністративне стягнення у виді громадських робіт.        

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Петряєва Т.С., яка сказала, на виконання листа Балаклійським районним відділом  з питань пробації  Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції №22/16/5-573см від 08.02.2018 року, згідно статті 36 Кримінально-виконавчого Кодексу України та відповідно до ст. 301, ст. 3213 Кодексу України необхідно затвердити перелік об’єктів, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення  будуть відбувати покарання у виді громадських робіт та види суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення.

Також сказало, що на своєму засіданні постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про погодження переліку об’єктів та видів  суспільно  корисних робіт, на яких засуджені особи, будуть відбувати адміністративне стягнення у виді громадських робіт »  прийняти.    

                                 Голосували:  « За»                               11 (одинадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»                 не має,

                                                     « Не голосували»             не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до 266 Податкового кодексу України, пункту 24 частини першої необхідно затвердити на 2019 рік ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік»  прийняти.

                                 Голосували:  « За»                               11 (одинадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»                 не має,

                                                     « Не голосували»             не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що для ефективного наповнення дохідної частини сільського бюджету, відповідно до статей 271, 274, 277, 281, 282 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями) необхідно встановити ставки та пільги із сплати земельного податку на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік»  прийняти. 

                                 Голосували:  « За»                                 8 (вісім) депутатів,

                                                     «Проти»                            2 (два) депутати,

                                                     «Утримались»                    1 (один) депутат,

                                                     « Не голосували»               не має.

                                             

СЛУХАЛИ:  Про затвердження ставки транспортного  податку.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 267.2, Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ необхідно затвердити на 2019 рік ставку транспортного податку у розмірі 25 000 двадцять п’ять тисяч) гривень за кожен легковий автомобіль, який використовувався до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження ставки транспортного  податку»  прийняти.   

                                  Голосували:  « За»                                 11 (одинадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                             не має,

                                                     « Утримались»                    не має,

                                                     « Не голосували»                не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення розміру орендної плати.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М.., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 267.2, Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ необхідно встановити, що у 2019 році річна сума розміру орендної плати, що встановлюється у договорі оренди, не може бути меншою 3 відсотків і не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про встановлення розміру орендної плати»  прийняти.     

                                  Голосували:  « За»                                 11 (одинадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                             не має,

                                                     « Утримались»                    не має,

                                                     « Не голосували»                не має.

 СЛУХАЛИ:  Про затвердження ставки акцизного податку.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 267.2, Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ необхідно затвердити на 2019 рік ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

  ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження ставки акцизного податку»  прийняти. 

                            Голосували:  « За»                                 13 (тринадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                         не має,

                                                     « Утримались»             не має,

                                                     « Не голосували»       не має.

 

Лозовеньківський сільський голова:                                              М.Л. Даниленко

 

 

 Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

   Волвенкова Ольга Миколаївна

  1.  Деревянко Галина Віталіївна
  2.  Деревянко Юрій Володимирович
  3.  Захарова Алла Григорівна
  4.   Одиноченко Тетяна Миколаївна
  5.   Рябінін Сергій Володимирович
  6.   Спіцина Тетяна Олексіївна
  7.    Стремоухов Олег Іванович
  8.    Стремоухова Олена Олександрівна
  9.    Стремоухова Світлана Михайлівна
 
 
 
 
 
 

 

Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 1.  Петряєва Тетяна Степанівна

2.  Петряєв Олександр Григорович