ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2018.07 Протокол № 06 від 27.07.2018 р.

 Україна

Харківська область

Балаклійський район

Лозовеньківська сільська рада

ХХХІ сесія VІІ скликання

ПРОТОКОЛ

 від 27 липня 2018 року

 Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 11 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами).

2. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки   для ведення  особистого селянського господарства   в межах населеного пункту із земель запасу Лозовеньківської сільської ради.

3. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення  особистого селянського господарства  в межах населеного пункту із земель запасу Лозовеньківської сільської ради.

4. Про внесення змін до рішення від 08.06.2018 року № 112 – VІІ скликання «Про становлення ставок  та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік».

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами).

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що необхідно внести такі зміни та доповнення до сільського бюджету від 22.12.2017 року «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області» з урахуванням змін та доповнень затверджених рішенням сесії сільської ради виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

 1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 3352,253 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  3349,953 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 2,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 3760,488 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  3299,188 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 461,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 459,0 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення;

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 70,765 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 459,0 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду 3299,188 тис. грн. та спеціальному фонду 461,3 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  43,800 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на оплату праці (код 2120);

- оплата  енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код2620);

- поточні трансферти населенню (код 2700).

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1963,924 тис. грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Лозовеньківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток №7).

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69.1, 71 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15.  Головним розпорядникам коштів сільського бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту сільського бюджету на 2018 рік.

16. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Головному бухгалтеру ради про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки-повідомлення органам Державного казначейства та фінансовому управлінню райдержадміністрації.

17. Надати право Лозовеньківській сільській раді укладати договори з Балаклійською районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, та підписувати з послідуючим затвердженням.

18. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, оплату інших послуг та інших видатків та послуг зв’язку за готівку.

19.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами))» прийняти.

                            Голосували:      « За»                                  12 (дванадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                             не має,

                                                   «Утримались»                      не має,

                                                   «Не голосували»                  не має.          

 СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки   для ведення  особистого селянського господарства   в межах населеного пункту із земель запасу Лозовеньківської сільської ради.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала, що розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку  для ведення  особистого селянського господарства в с. Лозовенька у відповідності до рішення           № 84    XXІ сесії  VII скликання  Лозовеньківської  сільської ради від 13 вересня 2017 року, заяву громадянки Стремоухової Марини Володимирівні   з проханням затвердити проект землеустрою та передати безкоштовно  у приватну власність земельні ділянки  загальною площею 1,800 га  для ведення особистого селянського господарства  за адресою с. Лозовенька необхідно  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та складання документів що посвідчують  право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля) розташованої в межах населеного пункту  на території Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області.  

Також сказало, що на своєму засіданні постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки   для ведення  особистого селянського господарства   в межах населеного пункту із земель запасу Лозовеньківської сільської ради»  прийняти.     

                                 Голосували:  « За»                                 12 (дванадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                           не має,

                                                     « Утримались»                  не має,

                                                     « Не голосували»              не має.

 СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки   для ведення  особистого селянського господарства   в межах населеного пункту із земель запасу Лозовеньківської сільської ради.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала, що розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку  для ведення  особистого селянського господарства в с. Лозовенька у відповідності до рішення           № 83    XXІ сесії  VII скликання  Лозовеньківської  сільської ради від 13 вересня 2017 року, заяву громадянина Стремоухова Олександра Івановича   з проханням затвердити проект землеустрою та передати безкоштовно  у приватну власність земельні ділянки  загальною площею 1,800 га  для ведення особистого селянського господарства  за адресою с. Лозовенька необхідно  затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та складання документів що посвідчують  право власності на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель комунальної власності сільськогосподарського призначення (рілля) розташованої в межах населеного пункту  на території Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області.  

Також сказало, що на своєму засіданні постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки   для ведення  особистого селянського господарства   в межах населеного пункту із земель запасу Лозовеньківської сільської ради»  прийняти.

                                 Голосували:  « За»                                12 (дванадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»                 не має,

                                                     « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення від 08.06.2018 року № 112 – VІІ скликання «Про становлення ставок  та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік».

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що керуючись статтею 266 Податкового кодексу України необхідно внести зміни до рішення від 08.06.2018 року № 112 – VІІ скликання «Про встановлення ставок  та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік», а саме до коду 1110, 1121 та 1122 де затверджени ставки податку за 1 кв. метр 1,0 відсотки на 0,1 відсотка.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення від 08.06.2018 року № 112 – VІІ скликання «Про становлення ставок  та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік»  прийняти.     

                                Голосували:  « За»                                 12 (дванадцять                                        «Проти»                            не має,

«Утримались»                   не має,

                                            "Не голосували»                не має                                             

 

                                      Лозовеньківський сільський голова:                                М.Л. Даниленко

 

 

 

 

 

 

 

Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 

 1.   Волвенкова Ольга Миколаївна
 2.  Деревянко Галина Віталіївна
 3.  Деревянко Юрій Володимирович
 4.  Захарова Алла Григорівна
 5.   Одиноченко Тетяна Миколаївна
 6.   Петряєва Тетяна Степанівна
 7.   Рябінін Сергій Володимирович
 8.   Спіцина Тетяна Олексіївна
 9.    Стремоухов Олег Іванович
 10.    Стремоухова Олена Олександрівна
 11.    Стремоухова Світлана Михайлівна
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 

1.  Петряєв Олександр Григорович