ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2018.11 Протокол № 09 від 01.11.2018 р.

 Україна

Харківська оласть

Балаклійський район

Лозовеньківська сільська рада

ХХХІV сесія VІІ скликання

ПРОТОКОЛ

 від 01листопада 2018 року

 Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 12 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами).

2. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства  загальною площею 2,0 га в межах населеного пункту із земель запасу  сільської ради

3. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства  загальною площею 2,0 га в межах населеного пункту із земель запасу  сільської ради

4. Про затвердження детального плану частини території, на якій знаходиться земельна ділянка загальною площею 0,0200 га, що розташована на території Лозовеньківської сільської ради  Балаклійського району Харківської області ( в межах населеного пункту), в селі Лозовенька по вулиці 40-річчя Перемоги поруч щоглою «Київстар», та призначена для будівництва та експлуатації споруди  електрозв’язку – вежі ТОВ «УКРТАУЕР».

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами).

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що необхідно внести такі зміни та доповнення до сільського бюджету від 22.12.2017 року «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області» з урахуванням змін та доповнень затверджених рішенням сесії сільської ради виклавши його та додатки додатки до нього в новій редакції:

 1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 3727,832 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  3725,532 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 2,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 4116,067 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  3604,007 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 512,060 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 509,760 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення;

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 121,525 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 509,760 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду 3604,007 тис. грн. та спеціальному фонду 512,060 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  43,800 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на оплату праці (код 2120);

- оплата  енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код2620);

- поточні трансферти населенню (код 2700).

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  2379,379 тис. грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Лозовеньківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток №7).

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69.1, 71 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15.  Головним розпорядникам коштів сільського бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту сільського бюджету на 2018 рік.

16. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Головному бухгалтеру ради про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки-повідомлення органам Державного казначейства та фінансовому управлінню райдержадміністрації.

17. Надати право Лозовеньківській сільській раді укладати договори з Балаклійською районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, та підписувати з послідуючим затвердженням.

18. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, оплату інших послуг та інших видатків та послуг зв’язку за готівку.

19.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами))» прийняти.

                           Голосували:      « За»                                  13 (тринадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.          

 СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства  загальною площею 2,0 га в межах населеного пункту із земель запасу  сільської ради.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала, про те що до сільської ради надійшла розглянувши  заяву громадянки Шевченко Марини Миколаївни  з проханням надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства  в межах населеного пункту  із земель запасу сільської ради в с. Лозовенька загальною площею 2,0  га із земель запасу сільської ради для подальшого надання у приватну власність.

Також сказала, що на своєму засіданні постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства  в межах населеного пункту  із земель запасу сільської ради с. Лозовенька загальною площею 2,0  га проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства  загальною площею 2,0 га в межах населеного пункту із земель запасу  сільської ради»  прийняти.         

                                Голосували:  « За»                                13 (тринадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»               не має,

                                                     « Не голосували»            не має.

 СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства  загальною площею 2,0 га в межах населеного пункту із земель запасу  сільської ради.

 

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала, про те що до сільської ради надійшла розглянувши  заяву громадянки Голозубової Юлії Миколаївни  з проханням надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства  в межах населеного пункту  із земель запасу сільської ради в с. Лозовенька загальною площею 2,0  га із земель запасу сільської ради для подальшого надання у приватну власність.

Також сказала, що на своєму засіданні постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства  в межах населеного пункту  із земель запасу сільської ради с. Лозовенька загальною площею 2,0  га проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання дозволу на виготовлення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства  загальною площею 2,0 га в межах населеного пункту із земель запасу  сільської ради»  прийнят                            

                                 Голосували:  « За»                                13 (тринадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     « Утримались»               не має,

                                                     « Не голосували»           не має.

 СЛУХАЛИ:  Про затвердження детального плану  частини території, на якій знаходиться земельна ділянка загальною площею 0,0200 га, що розташована на території Лозовеньківської сільської ради  Балаклійського району  Харківської області ( в межах населеного пункту), в селі Лозовенька  по вулиці 40-річчя Перемоги поруч щоглою «Київстар», та призначена для будівництва та експлуатації споруди  електрозв’язку –вежі ТОВ «УКРТАУЕР».

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до Закону України» Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Закону України» про місцеве самоврядування в України», враховуючи рішення Лозовеньківської сільської ради від  10 квітня 2017 року № 67-VII «Про розроблення детального плану частини території, на якій знаходиться земельна ділянка загальною площею 0,0200 га для подальшої передачі в оренду терміном на 49  років ТОВ «УКРТАУЕР»  для будівництва та експлуатації споруди електрозв’язку – вежі на території с. Лозовенька  по вулиці 40-річчя Перемоги поруч щоглою «Київстар» Балаклійського району Харківської області, протоколу громадських слухань по розгляду проекту детального плану частини території  с. Лозовенька Балаклійського району Харківської області  для розміщення споруди електрозв’язку  – вежі від 30 жовтня 2018 року.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: «Про затвердження детального плану  частини території, на якій знаходиться земельна ділянка загальною площею 0,0200 га, що розташована на території Лозовеньківської сільської ради  Балаклійського району  Харківської області ( в межах населеного пункту), в селі Лозовенька  по вулиці 40-річчя Перемоги поруч щоглою «Київстар», та призначена для будівництва та експлуатації споруди  електрозв’язку – вежі ТОВ «УКРТАУЕР» прийняти.                            

                              Голосували:  « За»                                 13 (тринадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                          не має,

                                                     «Утримались»                не має,

                                                     « Не голосували»           не має.

                                             Лозовеньківський сільський голова:                                М.Л. Даниленко

   Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 1.   Волвенкова Ольга Миколаївна
 2.  Деревянко Галина Віталіївна
 3.  Деревянко Юрій Володимирович
 4.  Захарова Алла Григорівна
 5.   Одиноченко Тетяна Миколаївна
 6.   Петряєв Олександр Григорович
 7.   Петряєва Тетяна Степанівна
 8.   Рябінін Сергій Володимирович
 9.   Спіцина Тетяна Олексіївна
 10.    Стремоухов Олег Іванович
 11.    Стремоухова Олена Олександрівна
 12.    Стремоухова Світлана Михайлівна
 
 
 
 
 
 

Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

                                                                      не має