ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2018.12 Протокол № 11 від 22.12.2018 р.

 

Україна

Харківська область

Балаклійський район

Лозовеньківська сільська рада

ХХХVІ сесія VІІ скликання

ПРОТОКОЛ

 від 22 грудня 2018 року

 Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 10 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами).

2.  Про сільський бюджет на 2019 рік.

3.  Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

4.  Про програму зайнятості населення сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка на 2019 рік .

5. Про затвердження програми соціального захисту та надання матеріальної допомоги незахищеним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

6.  Про затвердження програми «Питна вода  Лозовеньківської сільської ради» на 2015 -2020 роки.

7.  Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2018 році.

8. Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2018 році.

9. Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату  сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2019 році.

10.  Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік.

11. Про затвердження Інструкції з діловодства Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету.

12. Про перелік об’єктів  та видів суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення відбуватимуть покарання,  у  виді громадських робіт.

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами).

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що необхідно внести такі зміни та доповнення до сільського бюджету від 22.12.2017 року «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області» з урахуванням змін та доповнень затверджених рішенням сесії сільської ради виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

  1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 3833,559 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  3831,259 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 2,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 4221,794 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  3659,607 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 562,187 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 559,887 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення;

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 171,652 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 559,887 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду 3659,607 тис. грн. та спеціальному фонду 562,187 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  43,800 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на оплату праці (код 2120);

- оплата  енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код2620);

- поточні трансферти населенню (код 2700).

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  2438,918 тис. грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Лозовеньківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток №7).

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69.1, 71 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15.  Головним розпорядникам коштів сільського бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту сільського бюджету на 2018 рік.

16. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Головному бухгалтеру ради про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки-повідомлення органам Державного казначейства та фінансовому управлінню райдержадміністрації.

17. Надати право Лозовеньківській сільській раді укладати договори з Балаклійською районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, та підписувати з послідуючим затвердженням.

18. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, оплату інших послуг та інших видатків та послуг зв’язку за готівку.

19.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами))» прийняти.

                            Голосували:      « За»                                   11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                              не має,

                                                   «Утримались»                       не має,

                                                   «Не голосували»                   не має.          

 СЛУХАЛИ:  Про сільський бюджет на 2019 рік.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка детально інформував раду про заплановану доходну та видаткову частини сільського бюджету, шляхи його виконання та поповнення доходної частини.

Також сказала, що постійна депутатська комісія з питань планування, бюджету та фінансів, ретельно розглядало дане питання, проводила всі необхідні розрахунки і дійшла висновку рекомендувати раді запропонований бюджет Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік затвердити.

2) Сільський голова М. Даниленко, який сказав, що проект бюджету ради складався згідно Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік». Розрахунок обсягу доходів визначався шляхом застосування відносної податкоспроможності, що обраховується на основі звітних показників про фактичні надходження відповідних податків і зборів до бюджету ради за минулі роки. При такому розрахунку доходна частина бюджету ради на 2019 рік складає 4284, 860 тис. грн. Розрахунок обсягу видатків бюджету ради проводився за формульною  системою, що насамперед пов’язане з чисельністю населення. Сільський бюджет на 2019 рік недосконалий і не забезпечує потреб у повному обсязі. Тому всім нам, і депутатському корпусу ради і членам виконавчого комітету ради необхідно систематично і плідно займатися надходженнями до бюджету та вишукувати нові джерела надходжень.

100 % виконання бюджету ради залежить від багатьох факторів, але воно можливе тільки тоді, коли ми всі разом будемо над цим працювати.

Запропонувала бюджет Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про сільський бюджет на 2019 рік»  прийняти.     

                             Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                             не має,

                                                   «Утримались»                      не має,

                                                   «Не голосували»                  не має.          

 СЛУХАЛИ:  Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала про те, що з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку населених пунктів сільської ради у 2019 році, що вимагатиме від виконкому чіткої взаємодії з депутатами сільської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, що розташовані та території Лозовеньківської сільської ради необхідно затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

Запропонувала програму соціально-економічного та культурного розвитку Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік»  прийняти.         

                             Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                            не має,

                                                   «Утримались»                     не має,

                                                   «Не голосували»                 не має.          

 СЛУХАЛИ:  Про програму зайнятості населення сіл Лозовенька, Вільне,  Нова Серпухівка на 2019 рік .

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала про те, що з метою додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки, зареєстрованих безробітних осіб, які перебувають на обліку в територіальному органі Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у  містах як такі, що шукають роботу працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції необхідно затвердити Програму зайнятості населення сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка на 2019 рік.

Запропонувала Програму зайнятості населення сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка на 2019 рік затвердити та організувати у 2019 році за участю Балаклійської районної філії Харківського обласного центру зайнятості на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру, які повинні мати суспільно-корисну спрямованість, відповідати потребам територіальної громади та сприяти її соціальному розвитку.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про програму зайнятості населення сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка на 2019 рік.»  прийняти.         

                           Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                    не має,

                                                   «Не голосували»                не має.          

 СЛУХАЛИ: Про затвердження програми соціального захисту та надання матеріальної   допомоги незахищеним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала про те, що для поліпшення матеріального забезпечення соціально-незахищених громадян, які мешкають та зареєстровані на території Лозовеньківської сільської ради можна досягти лише шляхом чіткої системи дій з боку виконавчої влади спрямованих на зберігання та поліпшення матеріального благополуччя населення сільської ради, тому необхідно затвердити програму соціального захисту та надання матеріальної допомоги незахищеним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

Запропонувала програму соціального захисту та надання матеріальної   допомоги незахищеним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження програми соціального захисту та надання матеріальної   допомоги незахищеним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік»  прийняти.  

                           Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                    не має,

                                                   «Не голосували»                не має.          

 СЛУХАЛИ:  Про затвердження програми «Питна вода  Лозовеньківської сільської ради» на 2015 - 2020 роки.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка про те, що на виконання Закону України Про Загальнодержавну програму  «Питна вода України» на 2015-2020 роки та спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою  в достатній  кількості відповідно до Закону України  “Про питну воду та питне водопостачання» необхідно затвердити  програму «Питна вода   Лозовеньківської сільської ради» на 2015 – 2020 роки.

Запропонувала програму «Питна вода  Лозовеньківської сільської ради» на 2015 - 2020 роки затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження програми «Питна вода Лозовеньківської сільської ради» на 2015- 2020 роки»  прийняти.         

                           Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                    не має,

                                                   «Не голосували»                не має.          

 СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2018 році.

ВИСТУПИВ: 1) Голова виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради  М. Даниленко, який звітував перед депутатами ради про роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2018 році. Запропонував раді роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2018 році вважати задовільною, звіт про роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2018 році затвердити.

2) Депутат ради Петряєв О.Г., який сказав, що не тільки зі звіту ми бачимо, що виконавчий комітет ради доклав зусиль до виконання доходної частини сільського бюджету та на протязі всього року спрямовував свою роботу на покращення життя та побуту мешканців територіальної громади, це видно і по зробленим справам. Виходячи з сказаного запропонувала раді, звіт виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2018 році затвердити та вважати його роботу задовільною.

3) Депутат ради Спіцина Т.О., яка сказала, що завдяки наполегливій праці виконавчого комітету ради була виконана і перевиконана доходна частина сільського бюджету, що у свою чергу дало змогу направити додаткові кошти на культуру та допомогти сільській школі. На протязі року було зроблено багато роботи по покращенню благоустрою населених пунктів. Все це дало змогу покращити рівень життя населення. Тому вважаю доцільним рекомендувати раді звіт виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2018 році затвердити та визнати роботу виконкому ради задовільною.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2018 році» прийняти.

                           Голосували:      « За»                                   11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                             не має,

                                                   «Утримались»                      не має,

                                                   «Не голосували»                  не має.

 СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2018 році.

ВИСТУПИВ: 1. Директор КП «Водяний» Стремоухов О.І., який звітував про роботу комунального підприємства у 2018 році. Сказав, що у 2018 році комунальне підприємство працювало стабільно, заходи по ремонту водогонів та покращенню послуг виконані 94 %, Заборгованості підприємства за спожиті енергоносії та заробітній платі завдяки фінансування із сільського бюджету на кінець року не було.

2. Сільський голова Даниленко М.Л., який сказав, що дійсно у 2018 році комунальне підприємство спрацювало непогано, була виконана велика робота по ремонту водогонів. Вважаю, що в цілому комунальне підприємство у 2018 році спрацювало задовільно. Запропонував роботу КП «Водяний» у 2018 році визнати задовільною та затвердити звіт про його роботу у 2018 році.

3. Член постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів  Захарова А.Г., яка сказала, що дане питання було ретельно розглянуто на засіданні комісії і комісія дійшла висновку рекомендувати раді прийняти запропонований проект рішення з даного питання.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2018 році» прийняти.

                            Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                             не має,

                                                   «Утримались»                      не має,

                                                   «Не голосували»                  не має.                                                   СЛУХАЛИ: Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2019 році.

ВИСТУПИВ: 1) Лозовеньківській сільський голова – Даниленко Михайло Леонідович, який сказав, що необхідно затвердити структуру, чисельність виконавчого апарату  сільської ради, витрати  на утримання виконавчого апарату сільської ради та умови оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2019 році і запропонував до штату апарату ввести 6 (шість) штатних одиниць, а саме:

                         сільський голова                                                     1 одиниця;

                        секретар сільської ради                                            1 одиниця;

                        головного бухгалтера                                               1 одиниця;

                        спеціаліст ради                                                        1 одиниця;

                        водій ради                                                               1 одиниця;

                        прибиральник в установчих закладах                         0,5 одиниці;

                        кочегар                                                                  0,5 одиниці.

 Також  запропонував затвердити витрати на його утримання та умови оплати праці працівників виконавчого апарату.

2) Член постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Петряєв О.Г., який сказав, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2019 році» 

                           Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                            не має,

                                                   «Утримались»                     не має,

                                                   «Не голосували»                 не має.

 СЛУХАЛИ:  Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік.

ВИСТУПИВ: 1) Секретар ради Деревянко Г.В., яка сказала, що з метою якісної організації роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету необхідно затвердити план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік. Ознайомила депутатів з проектом плану роботи сільської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік та запропонувала його затвердити.

2) Член постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Захарова А.Г., яка сказала, що план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік ретельно розглядався на засіданні комісії, зауважень членів комісії не було. До плану роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік включені всі важливіші питання, які треба буде розглянути на засіданнях сесії ради та виконавчого комітету. Запропонувала депутатам ради план роботи Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік»  прийняти.

                           Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                            не має,

                                                   «Утримались»                     не має,

                                                   «Не голосували»                 не має.

 СЛУХАЛИ: Про  затвердження Інструкції з діловодства Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Петряєва Т.С., яка сказала, що у зв’язку з виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», з метою подальшого вдосконалення порядку документування і організації роботи з документами в сільській раді необхідно затвердити нову Інструкцію з діловодства Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету.

            Сказала, що постійна комісія з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді затвердити нову Інструкцію з діловодства Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету.

 ВИРІШИЛИ:          Рішення «Про  затвердження Інструкції з діловодства Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету» прийняти.

                            Голосували:      « За»                                 11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                            не має,

                                                   «Утримались»                     не має,

                                                   «Не голосували»                 не має.

СЛУХАЛИ:   Про перелік об’єктів  та видів суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення відбуватимуть покарання,  у  виді громадських робіт.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Петряєва Т.С., яка сказала, розглянувши лист  Балаклійського районного  відділу з питань пробації управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції  № 1988/24/5- 18/ См від 14.12.2018 року, згідно статті 36 Кримінально-виконавчого Кодексу України та відповідно до ст. 31, ст. 3253 Кодексу України про адміністративні правопорушення, необхідно затвердити перелік об’єктів, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення  будуть відбувати покарання у виді громадських робіт та види суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення.

Також сказало, що на своєму засіданні постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити..

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про перелік об’єктів  та видів суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення відбуватимуть покарання,  у  виді громадських робіт» прийняти.

                           Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                            не має,

                                                   «Утримались»                     не має,

                                                   «Не голосували»                 не має.

  Лозовеньківський сільський голова:                                       М.Л. Даниленко

 

                               Присутні депутати

                             Лозовеньківської сільської ради.

 

 

  1. Волвенкова  Ольга Миколаївна
  2. Деревянко Галина Віталіївна
  3.  Захарова Алла Григорівна
  4.  Мінцева Тетяна Миколаївна
 

  5.   Петряєва Тетяна Степанівна

  6.   Петряєв Олександр Григорович

7.   Рябінін Сергій Володимирович

8.   Спіцина Тетяна Олексіївна

9.   Стремоухов Олег Іванович

10.   Стремоухова Олена Олександрівна

 

    Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

      1.      Деревянко Юрій Володимирович

                                                            2.      Стремоухова Світлана Михайлівна

 

 

 

 

Україна

Харківська область

Балаклійський район

Лозовеньківська сільська рада

ХХХVІ сесія VІІ скликання

 

ПРОТОКОЛ

 

від 22 грудня 2018 року

 

Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 10 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами).

2.  Про сільський бюджет на 2019 рік.

3.  Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

4.  Про програму зайнятості населення сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка на 2019 рік .

5. Про затвердження програми соціального захисту та надання матеріальної допомоги незахищеним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

6.  Про затвердження програми «Питна вода  Лозовеньківської сільської ради» на 2015 -2020 роки.

7.  Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2018 році.

8. Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2018 році.

9. Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату  сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2019 році.

10.  Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік.

11. Про затвердження Інструкції з діловодства Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету.

12. Про перелік об’єктів  та видів суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення відбуватимуть покарання,  у  виді громадських робіт.

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами).

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що необхідно внести такі зміни та доповнення до сільського бюджету від 22.12.2017 року «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області» з урахуванням змін та доповнень затверджених рішенням сесії сільської ради виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

  1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 3833,559 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  3831,259 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 2,3 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0,00 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 4221,794 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  3659,607 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 562,187 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 559,887 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення;

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 171,652 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 559,887 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду 3659,607 тис. грн. та спеціальному фонду 562,187 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  43,800 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на оплату праці (код 2120);

- оплата  енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код2620);

- поточні трансферти населенню (код 2700).

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  2438,918 тис. грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Лозовеньківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток №7).

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених їм асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

11. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – в межах планів використання бюджетних коштів.

12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69.1, 71 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15.  Головним розпорядникам коштів сільського бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту сільського бюджету на 2018 рік.

16. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Головному бухгалтеру ради про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки-повідомлення органам Державного казначейства та фінансовому управлінню райдержадміністрації.

17. Надати право Лозовеньківській сільській раді укладати договори з Балаклійською районною радою на перерахування субвенції на утримання об’єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування, та підписувати з послідуючим затвердженням.

18. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів, паливно-мастильних матеріалів, оплату інших послуг та інших видатків та послуг зв’язку за готівку.

19.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення Лозовеньківської сільської ради від 22.12.2017 ріку «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2018 рік» (зі змінами))» прийняти.

 

Голосували:      « За»                                   11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.          

 

СЛУХАЛИ:  Про сільський бюджет на 2019 рік.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка детально інформував раду про заплановану доходну та видаткову частини сільського бюджету, шляхи його виконання та поповнення доходної частини.

Також сказала, що постійна депутатська комісія з питань планування, бюджету та фінансів, ретельно розглядало дане питання, проводила всі необхідні розрахунки і дійшла висновку рекомендувати раді запропонований бюджет Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік затвердити.

2) Сільський голова М. Даниленко, який сказав, що проект бюджету ради складався згідно Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік». Розрахунок обсягу доходів визначався шляхом застосування відносної податкоспроможності, що обраховується на основі звітних показників про фактичні надходження відповідних податків і зборів до бюджету ради за минулі роки. При такому розрахунку доходна частина бюджету ради на 2019 рік складає 4284, 860 тис. грн. Розрахунок обсягу видатків бюджету ради проводився за формульною  системою, що насамперед пов’язане з чисельністю населення. Сільський бюджет на 2019 рік недосконалий і не забезпечує потреб у повному обсязі. Тому всім нам, і депутатському корпусу ради і членам виконавчого комітету ради необхідно систематично і плідно займатися надходженнями до бюджету та вишукувати нові джерела надходжень.

100 % виконання бюджету ради залежить від багатьох факторів, але воно можливе тільки тоді, коли ми всі разом будемо над цим працювати.

Запропонувала бюджет Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про сільський бюджет на 2019 рік»  прийняти.     

 

                        Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.          

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала про те, що з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку населених пунктів сільської ради у 2019 році, що вимагатиме від виконкому чіткої взаємодії з депутатами сільської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, що розташовані та території Лозовеньківської сільської ради необхідно затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

Запропонувала програму соціально-економічного та культурного розвитку Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік»  прийняти.         

 

                        Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.          

 

 

СЛУХАЛИ:  Про програму зайнятості населення сіл Лозовенька, Вільне,  Нова Серпухівка на 2019 рік .

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала про те, що з метою додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки, зареєстрованих безробітних осіб, які перебувають на обліку в територіальному органі Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у  містах як такі, що шукають роботу працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції необхідно затвердити Програму зайнятості населення сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка на 2019 рік.

Запропонувала Програму зайнятості населення сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка на 2019 рік затвердити та організувати у 2019 році за участю Балаклійської районної філії Харківського обласного центру зайнятості на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру, які повинні мати суспільно-корисну спрямованість, відповідати потребам територіальної громади та сприяти її соціальному розвитку.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про програму зайнятості населення сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка на 2019 рік.»  прийняти.         

 

                        Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.          

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми соціального захисту та надання матеріальної   допомоги незахищеним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала про те, що для поліпшення матеріального забезпечення соціально-незахищених громадян, які мешкають та зареєстровані на території Лозовеньківської сільської ради можна досягти лише шляхом чіткої системи дій з боку виконавчої влади спрямованих на зберігання та поліпшення матеріального благополуччя населення сільської ради, тому необхідно затвердити програму соціального захисту та надання матеріальної допомоги незахищеним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік.

Запропонувала програму соціального захисту та надання матеріальної   допомоги незахищеним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження програми соціального захисту та надання матеріальної   допомоги незахищеним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік»  прийняти.  

 

                        Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.          

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження програми «Питна вода  Лозовеньківської сільської ради» на 2015 - 2020 роки.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка про те, що на виконання Закону України Про Загальнодержавну програму  «Питна вода України» на 2015-2020 роки та спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою  в достатній  кількості відповідно до Закону України  “Про питну воду та питне водопостачання» необхідно затвердити  програму «Питна вода   Лозовеньківської сільської ради» на 2015 – 2020 роки.

Запропонувала програму «Питна вода  Лозовеньківської сільської ради» на 2015 - 2020 роки затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження програми «Питна вода Лозовеньківської сільської ради» на 2015- 2020 роки»  прийняти.         

 

                        Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.          

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2018 році.

ВИСТУПИВ: 1) Голова виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради  М. Даниленко, який звітував перед депутатами ради про роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2018 році. Запропонував раді роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2018 році вважати задовільною, звіт про роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2018 році затвердити.

2) Депутат ради Петряєв О.Г., який сказав, що не тільки зі звіту ми бачимо, що виконавчий комітет ради доклав зусиль до виконання доходної частини сільського бюджету та на протязі всього року спрямовував свою роботу на покращення життя та побуту мешканців територіальної громади, це видно і по зробленим справам. Виходячи з сказаного запропонувала раді, звіт виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2018 році затвердити та вважати його роботу задовільною.

3) Депутат ради Спіцина Т.О., яка сказала, що завдяки наполегливій праці виконавчого комітету ради була виконана і перевиконана доходна частина сільського бюджету, що у свою чергу дало змогу направити додаткові кошти на культуру та допомогти сільській школі. На протязі року було зроблено багато роботи по покращенню благоустрою населених пунктів. Все це дало змогу покращити рівень життя населення. Тому вважаю доцільним рекомендувати раді звіт виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2018 році затвердити та визнати роботу виконкому ради задовільною.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2018 році» прийняти.

 

                        Голосували:      « За»                                   11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2018 році.

ВИСТУПИВ: 1. Директор КП «Водяний» Стремоухов О.І., який звітував про роботу комунального підприємства у 2018 році. Сказав, що у 2018 році комунальне підприємство працювало стабільно, заходи по ремонту водогонів та покращенню послуг виконані 94 %, Заборгованості підприємства за спожиті енергоносії та заробітній платі завдяки фінансування із сільського бюджету на кінець року не було.

2. Сільський голова Даниленко М.Л., який сказав, що дійсно у 2018 році комунальне підприємство спрацювало непогано, була виконана велика робота по ремонту водогонів. Вважаю, що в цілому комунальне підприємство у 2018 році спрацювало задовільно. Запропонував роботу КП «Водяний» у 2018 році визнати задовільною та затвердити звіт про його роботу у 2018 році.

3. Член постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів  Захарова А.Г., яка сказала, що дане питання було ретельно розглянуто на засіданні комісії і комісія дійшла висновку рекомендувати раді прийняти запропонований проект рішення з даного питання.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2018 році» прийняти.

                       

                        Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

                                                     

СЛУХАЛИ: Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2019 році.

ВИСТУПИВ: 1) Лозовеньківській сільський голова – Даниленко Михайло Леонідович, який сказав, що необхідно затвердити структуру, чисельність виконавчого апарату  сільської ради, витрати  на утримання виконавчого апарату сільської ради та умови оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2019 році і запропонував до штату апарату ввести 6 (шість) штатних одиниць, а саме:

 

                        сільський голова                                                     1 одиниця;

                        секретар сільської ради                                           1 одиниця;

                        головного бухгалтера                                             1 одиниця;

                        спеціаліст ради                                                        1 одиниця;

водій ради                                                                 1 одиниця;

                        прибиральник в установчих закладах                  0,5 одиниці;

                        кочегар                                                                     0,5 одиниці.

 

Також  запропонував затвердити витрати на його утримання та умови оплати праці працівників виконавчого апарату.

2) Член постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Петряєв О.Г., який сказав, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2019 році» прийняти.

                                                          

                        Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 

СЛУХАЛИ:  Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік.

ВИСТУПИВ: 1) Секретар ради Деревянко Г.В., яка сказала, що з метою якісної організації роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету необхідно затвердити план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік. Ознайомила депутатів з проектом плану роботи сільської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік та запропонувала його затвердити.

2) Член постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Захарова А.Г., яка сказала, що план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік ретельно розглядався на засіданні комісії, зауважень членів комісії не було. До плану роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік включені всі важливіші питання, які треба буде розглянути на засіданнях сесії ради та виконавчого комітету. Запропонувала депутатам ради план роботи Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік»  прийняти.

 

                        Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 

СЛУХАЛИ: Про  затвердження Інструкції з діловодства Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Петряєва Т.С., яка сказала, що у зв’язку з виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», з метою подальшого вдосконалення порядку документування і організації роботи з документами в сільській раді необхідно затвердити нову Інструкцію з діловодства Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету.

            Сказала, що постійна комісія з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді затвердити нову Інструкцію з діловодства Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету.

 ВИРІШИЛИ:          Рішення «Про  затвердження Інструкції з діловодства Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету» прийняти.

 

 

                      Голосували:      « За»                         11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

           

СЛУХАЛИ:   Про перелік об’єктів  та видів суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення відбуватимуть покарання,  у  виді громадських робіт.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Петряєва Т.С., яка сказала, розглянувши лист  Балаклійського районного  відділу з питань пробації управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції  № 1988/24/5- 18/ См від 14.12.2018 року, згідно статті 36 Кримінально-виконавчого Кодексу України та відповідно до ст. 31, ст. 3253 Кодексу України про адміністративні правопорушення, необхідно затвердити перелік об’єктів, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення  будуть відбувати покарання у виді громадських робіт та види суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення.

Також сказало, що на своєму засіданні постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити..

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про перелік об’єктів  та видів суспільно корисних робіт, на яких засуджені та особи, на яких покладене адміністративне стягнення відбуватимуть покарання,  у  виді громадських робіт» прийняти.

 

                        Голосували:      « За»                                  11 (одинадцять) депутатів,

                                                   « Проти»                           не має,

                                                   «Утримались»                  не має,

                                                   «Не голосували»              не має.

 

 

Лозовеньківський сільський голова:                                       М.Л. Даниленко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 

  1. Волвенкова  Ольга Миколаївна
  2. Деревянко Галина Віталіївна
  3.  Захарова Алла Григорівна
  4.  Мінцева Тетяна Миколаївна
 

  5.   Петряєва Тетяна Степанівна

  6.   Петряєв Олександр Григорович

7.   Рябінін Сергій Володимирович

8.   Спіцина Тетяна Олексіївна

9.   Стремоухов Олег Іванович

10.   Стремоухова Олена Олександрівна

 

 

 

 

 

Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 

     1.      Деревянко Юрій Володимирович

                                       2.       Стремоухова Світлана Михайлівна