ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2019.02 Протокол № 01 від 12.02.2019 р.

 УКРАЇНА

ЛОЗОВЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ

 ХХХVІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

 
   

 

від 12 лютого 2019 року

 Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 11 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2018 рік.

2. Про сільський бюджет на 2019 рік.

3. Про внесення змін у додаток 1 до рішення сільської ради від 08 червня 2018 року

№ 112- VІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на 2019 рік».

4. Про внесення змін у додаток 1та 2 до рішення сільської ради від 08 червня 2018 року № 113 - VІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік».

5. Про затвердження складу тендерного комітету з організації та проведення процедури закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти Лозовеньківської сільської ради.

6. Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «Україна НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

7. Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «Україна НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

8. Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «Україна НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

9. Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «Україна НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

10. Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «Україна НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

11. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради.

12. Про врегулювання заробітної плати працівників комунального підприємства

сільської ради «Водяний».

 СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району  Харківської області за 2018 рік.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала про те, що необхідно затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2018 рік. Затвердити звіт про виконання загального фонду сільського бюджету за 2018 рік по доходах у сумі план 3831259грн., факт 4484946,10 грн., по видатках – у сумі план 2574724 грн., факт 2998384,71 грн., спеціального фонду по доходах – у сумі план 2300 грн., факт 160751,45 грн., по видатках – у сумі план 298914,12 грн., факт 322139,05 грн..

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району  Харківської області за 2018 рік» прийняти.

                  Голосували:      « За»                                 12 (дванадцять) депутатів,

                                          « Проти»                           не має,

                                          «Утримались»                    не має,

                                          «Не голосували»               не має.

 СЛУХАЛИ:  Про сільський бюджет на 2019 рік.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, яка сказала про те, що необхідно затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2018 рік. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 4284860 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 4279560 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 2300 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 4602655 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 3879355 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 723300 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 400205 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 721000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 71170 гривень, що становить 2 % видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2.Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік  за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення. Надати право Лозовеньківській сільській раді проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із районного бюджету у період між сесіями сільської ради, за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році у сумі 2791411  гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради  «Про районний бюджет на 2019 рік».

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені  статтею 691 Бюджетного кодексу України.

2)  у частині фінансування є надходження, визначені  статтею 71  Бюджетного кодекс України.

8.  Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Дозволити Лозовеньківській сільській раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Лозовеньківській сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11.Головному розпоряднику коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показникахдля головного розпорядника коштів сільського  бюджету на 2019 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до цього рішення.

Розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Надати право сільській раді протягом 2019 року здійснювати  видатки на фінансування  клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та коштів  сільського бюджету.

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право Лозовеньківській сільській раді, в особі сільського голови, коригувати розпис сільського бюджету за напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про сільський бюджет.

16. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів (Волвенкова О.М.) в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Сільській раді надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань сільського бюджету органам Державної казначейської служби України.

17. Надати право сільському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

18. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про сільський бюджет на 2019 рік» прийняти.

                       Голосували:  « За»                                12 (дванадцять) депутатів,

                                          « Проти»                           не має,

                                          «Утримались»                    не має,

                                          «Не голосували»                не має.      

 СЛУХАЛИ:  Про внесення змін у додаток 1 до рішення сільської ради від 08 червня 2018 року № 112- VІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік».

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до Закону України від 10.07.2018 року № 2497-VІІ ст. 273 «Про  внесення змін до Податкового кодексу України», п. 3 прикінцевих та перехдних положень закону України від 07.12.2017 року № 2245-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році необхідно внесення змін у додаток 1 до рішення сільської ради від 08 червня 2018 року № 112- VІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік».

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін у додаток 1 до рішення сільської ради від 08 червня 2018 року № 112- VІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік» прийняти.

                       Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                           «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                не має,

                                            « Не голосували»            не має.

 СЛУХАЛИ:  Про внесення змін у додаток 1та 2 до рішення сільської ради від 08 червня 2018 року № 113 - VІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік».

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до Закону України від 10.07.2018 року № 2497-VІІ ст. 273 «Про  внесення змін до Податкового кодексу України», Закону України від 23.11.2018 року № 2628 - VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків» необхідно внесення змін у додаток 1та 2 до рішення сільської ради від 08 червня 2018 року № 113 - VІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік».

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін у додаток 1та 2 до рішення сільської ради від 08 червня 2018 року № 113 - VІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Лозовеньківської сільської ради на 2019 рік»»  прийняти.

                       Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                 не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала про те, що розглянувши клопотання генерального директора СТОВ АРГОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» М.Тарасенко про припинення права користування земельною ділянкою, договору оренди земельної ділянки від 25.04.2017р., зареєстрованого 29.05.2017 р. № 20697978, у зв’язку з витребуванням земельної ділянки (паю) власником.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди»  прийняти.   

                       Голосували:  « За»                                12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                 не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала про те, що розглянувши клопотання генерального директора СТОВ АРГОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» М.Тарасенко про припинення права користування земельною ділянкою, договору оренди земельної ділянки від 25.04.2017р., зареєстрованого 29.05.2017 р. № 20483675, у зв’язку з витребуванням земельної ділянки (паю) власником.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди»  прийняти.   

                       Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                 не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала про те, що розглянувши клопотання генерального директора СТОВ АРГОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» М.Тарасенко про припинення права користування земельною ділянкою, договору оренди земельної ділянки від 25.04.2017р., зареєстрованого 29.05.2017 р. № 20673414, у зв’язку з витребуванням земельної ділянки (паю) власником.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди»  прийняти.   

                        Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                 не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала про те, що розглянувши клопотання генерального директора СТОВ АРГОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» М.Тарасенко про припинення права користування земельною ділянкою, договору оренди земельної ділянки від 25.04.2017р., зареєстрованого 29.05.2017 р. № 20452605, у зв’язку з витребуванням земельної ділянки (паю) власником.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди»  прийняти.   

                         Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                 не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала про те, що розглянувши клопотання генерального директора СТОВ АРГОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» М.Тарасенко про припинення права користування земельною ділянкою, договору оренди земельної ділянки від 25.04.2017р., зареєстрованого 29.05.2017 р. № 20404520, у зв’язку з витребуванням земельної ділянки (паю) власником.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про припинення СТОВ АГРОФІРМА «УКРАЇНА НОВА» права користування земельною ділянкою на умовах оренди»  прийняти.   

                        Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                 не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до складу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала про те, що розглянувши пропозиції сільського голови та депутатів необхідно внести зміни до складу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до складу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради»  прийняти. 

                        Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                 не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про врегулювання заробітної плати працівників комунального підприємства сільської ради «Водяний».

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала про те, що з метою врегулювання заробітної плати працівників комунального підприємства сільської ради «Водяний»

необхідно переглянути та затвердити нові коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів працівників комунального підприємства. Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про врегулювання заробітної плати працівників комунального підприємства сільської ради «Водяний»»  прийняти.      

                         Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                 не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 

  Лозовеньківський

  сільський голова:                         М. ДАНИЛЕНКО

 

 Секретар Лозовеньківської

  сільської ради:                             Г.ДЕРЕВЯНКО

              

Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 

 1.   Волвенкова Ольга Миколаївна
 2.   Деревянко Галина Віталіївна
 3.   Захарова Алла Григорівна
 4.   Мінцева Тетяна Миколаївна
 5.   Петряєв Олександр Григорович
 6.   Петряєва Тетяна Степанівна
 7.   Рябінін Сергій Володимирович 
 8.   Спіцина Тетяна Олексіївна
 9.   Стремоухов Олег Іванович
 10.   Стремоухова Олена Олександрівна
 11.   Стремоухова Світлана Михайлівна
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

                                        1.            Деревянко Юрій Володимирович