ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2019.04. Протокол № 02 від 18.04.2019 р.

 УКРАЇНА

ЛОЗОВЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ

ХХХVІІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 
   

  від 18 квітня 2019 року

с. Лозовенька

 Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 9 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про сільський бюджет на 2019 рік.

2. Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  (паїв) в натурі (на місцевості) гр. Нікітіної Квети Миколаївни за рахунок земель  колективної власності КСП ім. Свердлова для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих  за межами населених пунктів на території Лозовеньківської  сільської ради Балаклійського району Харківської області та надання у власність земельних ділянок.

3. Про затвердження  Технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  (паїв) в натурі (на місцевості) гр. Дурихіній Наталії Миколаївні за рахунок земель  колективної власності  КСП  ім. Свердлова для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих  за межами населених пунктів на території Лозовеньківської  сільської ради Балаклійського району Харківської області  та надання у власність земельних ділянок.

4. Про затвердження  Технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) гр. Хіврічевій Ніні Миколаївні за рахунок земель  колективної власності  КСП  ім. Свердлова для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих  за межами населених пунктів на території Лозовеньківської  сільської ради Балаклійського району Харківської області  та надання у власність земельних ділянок.

5. Про надання  Лозовеньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Балаклійського району Харківської області дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки для обслуговування будівель  освітнього закладу Лозовеньківської ЗОШ  І-ІІІ   ступенів.

 

СЛУХАЛИ:  Про сільський бюджет на 2019 рік.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала про те, що необхідно внести зміни до рішення про сільський бюджет на 2019 рік, а саме  визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 4281860 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 4279560 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 2300 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 5088483 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 4008291 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 1080192 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 271269 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 1077892 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 71170 гривень, що становить 2 % видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2.Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік  за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення. Надати право Лозовеньківській сільській раді проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із районного бюджету у період між сесіями сільської ради, за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році у сумі 2977239  гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради  «Про районний бюджет на 2019 рік».

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені  статтею 691 Бюджетного кодексу України.

2)  у частині фінансування є надходження, визначені  статтею 71  Бюджетного кодекс України.

8.  Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Дозволити Лозовеньківській сільській раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Лозовеньківській сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11.Головному розпоряднику коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показникахдля головного розпорядника коштів сільського  бюджету на 2019 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до цього рішення.

Розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Надати право сільській раді протягом 2019 року здійснювати  видатки на фінансування  клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та коштів  сільського бюджету.

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право Лозовеньківській сільській раді, в особі сільського голови, коригувати розпис сільського бюджету за напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про сільський бюджет.

16. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів (Волвенкова О.М.) в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Сільській раді надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань сільського бюджету органам Державної казначейської служби України.

17. Надати право сільському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

            18. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про сільський бюджет на 2019 рік» прийняти.

                         Голосували:  « За»                               10 (десять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  (паїв) в натурі (на місцевості) гр. Нікітіної Квети Миколаївни за рахунок земель  колективної власності КСП ім. Свердлова для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих  за межами населених пунктів на території Лозовеньківської  сільської ради Балаклійського району Харківської області та надання у власність земельних ділянок.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала про те, що розглянувши заяву гр. Нікітіної Квети Миколаївни стосовно затвердження Технічної документації із землеустрою  щодо встановлення   (відновлення) меж земельних ім. Свердлова   для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих  за межами населених пунктів на території Лозовеньківської  сільської ради Балаклійського району Харківської області, розроблену ПП «Землевпорядник» необхідно затвердити Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості).

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  (паїв) в натурі (на місцевості) гр. Нікітіної Квети Миколаївни за рахунок земель  колективної власності КСП ім. Свердлова для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих  за межами населених пунктів на території Лозовеньківської  сільської ради Балаклійського району Харківської області та надання у власність земельних ділянок» прийняти.

                        Голосували:  « За»                               10 (десять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про затвердження  Технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  (паїв) в натурі (на місцевості) гр. Дурихіній Наталії Миколаївні за рахунок земель  колективної власності  КСП  ім. Свердлова для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих  за межами населених пунктів на території Лозовеньківської  сільської ради Балаклійського району Харківської області  та надання у власність земельних ділянок.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала про те, що розглянувши заяву гр. Дурихіній Наталії Миколаївні за рахунок земель  колективної власності  КСП  ім. Свердлова для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих  за межами населених пунктів на території Лозовеньківської  сільської ради Балаклійського району Харківської області  та надання у власність земельних ділянок необхідно затвердити Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості).

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження  Технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок  (паїв) в натурі (на місцевості) гр. Дурихіній Наталії Миколаївні за рахунок земель  колективної власності  КСП  ім. Свердлова для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих  за межами населених пунктів на території Лозовеньківської  сільської ради Балаклійського району Харківської області  та надання у власність земельних ділянок»  прийняти. 

                        Голосували:  « За»                               10 (десять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про затвердження  Технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) гр. Хіврічевій Ніні Миколаївні за рахунок земель  колективної власності  КСП  ім. Свердлова для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих  за межами населених пунктів на території Лозовеньківської  сільської ради Балаклійського району Харківської області  та надання у власність земельних ділянок.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала про те, що розглянувши заяву гр. Хіврічевій Ніні Миколаївні за рахунок земель  колективної власності  КСП  ім. Свердлова для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих  за межами населених пунктів на території Лозовеньківської  сільської ради Балаклійського району Харківської області  та надання у власність земельних ділянок необхідно затвердити Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних ділянок (паїв) в натурі (на місцевості).

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження  Технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних  ділянок (паїв) в натурі (на місцевості) гр. Хіврічевій Ніні Миколаївні за рахунок земель  колективної власності  КСП  ім. Свердлова для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих  за межами населених пунктів на території Лозовеньківської  сільської ради Балаклійського району Харківської області  та надання у власність земельних ділянок»  прийняти.       

                        Голосували:  « За»                               10 (десять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ Про надання  Лозовеньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Балаклійського району Харківської області дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки для обслуговування будівель  освітнього закладу Лозовеньківської ЗОШ  І-ІІІ   ступенів.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала про те, що Розглянувши лист за №  01-31/55 від  18 квітня 2019 року від директора Лозовеньківської ЗОШ І- ІІІ ступенів Захарової А.Г., з  проханням надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування  будівель освітнього закладу Лозовеньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Лозовенька необхідно  надати дозвіл Лозовеньківської ЗОШ  І-ІІІ ступенів   на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель освітнього закладу площею 2,8152 га, розташовану в с. Лозовенька вул. 40-річчя Перемоги, 4 Балаклійського району Харківської області

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання  Лозовеньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Балаклійського району Харківської області дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки для обслуговування будівель  освітнього закладу Лозовеньківської ЗОШ  І-ІІІ   ступенів»  прийняти. 

                        Голосували:  « За»                               10 (десять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                не має,

                                            « Не голосували»             не має.

   Лозовеньківський

  сільський голова:                         М. ДАНИЛЕНКО

 

 Секретар Лозовеньківської

  сільської ради:                             Г.ДЕРЕВЯНКО

 

 Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 

  1.   Волвенкова Ольга Миколаївна
  2.   Деревянко Галина Віталіївна
  3.   Деревянко Юрій Володимирович
  4.    Захарова Алла Григорівна
  5.   Мінцева Тетяна Миколаївна
  6.   Петряєва Тетяна Степанівна 
  7.   Стремоухов Олег Іванович
  8.   Стремоухова Олена Олександрівна
  9.   Стремоухова Світлана Михайлівна
 
 
 
 
 

  

Відсутні депутати

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                       

                                        1.     Петряєв Олександр Григорович

                                        2.     Рябінін Сергій Володимирович   

                                        3.     Спіцина Тетяна Олексіївна