ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2014.01. Протокол №1 від 31.02.2014 р.

ПРОТОКОЛ

 

від 31 лютого 2014 року

  

Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІ скликання 14 чоловік.

Присутні на сесії 11 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

 

Запрошені:                               -   директор КП «Водяний» Стремоухов О.І.;

-       бухгалтер КП «Водяний» Маєр Н.М.;

-        завідуюча сільським клубом Григора В.С.;

                                                                       -    художній керівник сільського клубу Мінцева Н.А.      

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про затвердження звіту по виконанню сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2013 рік.

2. Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади Лозовеньківської сільської ради.

3. Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2014 рік.

4. Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2013 році.

5. Про встановлення ставок єдиного податку  для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування.

6. Про затвердження збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності  поштовим відділенням  зв’язку в с. Лозовенька.

7. Про перелік об’єктів на яких засуджені особи відбувають громадські роботи та види цих робіт.

8. Затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2013 році.

9. Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2014 рік.

10. Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2014 році.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту по виконанню сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2013 рік.

ВИСТУПИВ: 1. Головний бухгалтер ради, голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка інформувала раду про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2013 рік. Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглянула дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді звіт про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2013 рік затвердити.

2. Голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Стремоухова О.О., яка сказала, що на протязі 2013 року радою неодноразово розглядалися питання щодо поповнення доходної частини сільського бюджету за рахунок плати за землю, це значно вплинуло на виконання сільського бюджету в цілому. Запропонувала раді звіт про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2013 рік затвердити.

3. Член постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Лукієнко С.М., який сказав, що депутатський корпус ради та виконавчий комітет ради доклав багато зусиль для виконання дохідної частини сільського бюджету. Тільки завдяки плідній співпраці та порозумінню між депутатами ради та членами виконкому можливо було досягти такого рівня виконання доходної частини. Важливе значення мають і відносини між апаратом управління сільської ради та дирекцією ТОВ АФ «Україна Нова» та ТОВ «Молочна Ферма». Якщо порозуміння між всіма гілками влади на селі не буде втрачено, то і виконання сільського бюджету у 2013 році буде на 100 відсотків. Запропонував раді звіт про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2013 рік затвердити.

4. Лозовеньківський сільський голова М.Л.Даниленко, який подякував депутатам ради та членам виконавчого комітету ради за порозуміння та плідну і наполегливу працю у виконанні доходної частини сільського бюджету. Сказав, що виконання доходної частини сільського бюджету 2013 року було дуже складне, тому її виконано на 94,4 %, що дало у свою чергу змогу у повному обсязі профінансувати всі галузі. На кінець року не існувало заборгованості по заробітній платі та енергоносіям.

Запропонував раді звіт про виконання бюджету Лозовеньківської сільської ради за 2013 рік затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту по виконанню сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2013 рік» прийняти.

 

Голосували:       « За»                              12 (дванадцять) депутатів,

                                                « Проти»                         не має,

                                                «Утримались»                  не має,

                                                «Не голосували»              не має.        

СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади Лозовеньківської сільської ради.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка сказала, що для подальшого надання права на оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади сільської ради необхідно затвердити Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади Лозовеньківської сільської ради та затвердити методику розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади Лозовеньківської сільської ради. Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглянула дане питання та запропонувала дане питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження Положення про порядок надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади Лозовеньківської сільської ради» прийняти.

 

Голосували:       « За»                              12 (дванадцять) депутатів,

                                                « Проти»                        не має,

                                                «Утримались»                  не має,

                                                «Не голосували»              не має.

СЛУХАЛИ: Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2014 рік.

ВИСТУПИВ: 1) Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка детально інформувала раду про заплановану доходну та видаткову частини сільського бюджету, шляхи його виконання та поповнення доходної частини.

Також сказала, що постійна депутатська комісія з питань планування, бюджету та фінансів, ретельно розглядало дане питання, проводила всі необхідні розрахунки і дійшла висновку рекомендувати раді запропонований бюджет Лозовеньківської сільської ради на 2014 рік затвердити.

2) Сільський голова М. Даниленко, який сказав, що проект бюджету ради складався згідно Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про державний бюджет на 2014 рік». Розрахунок обсягу доходів визначався шляхом застосування відносної податкоспроможності, що обраховується на основі звітних показників про фактичні надходження відповідних податків і зборів до бюджету ради за минулі роки. При такому розрахунку доходна частина бюджету ради на 2014 рік складає 851300  грн..

Розрахунок обсягу видатків бюджету ради проводився за формульною  системою, що насамперед пов’язане з чисельністю населення. Доходів першого кошику не вистачає навіть на захищені статті видатків, тому з метою забезпечення першочергових статей видатків був розподілений другий кошик. Сільський бюджет на 2014 рік недосконалий і не забезпечує потреб у повному обсязі. Тому всім нам, і депутатському корпусу ради і членам виконавчого комітету ради необхідно систематично і плідно займатися надходженнями до бюджету та вишукувати нові джерела надходжень.

100 % виконання бюджету ради залежить від багатьох факторів, але воно можливе тільки тоді, коли ми всі разом будемо над цим працювати.

Запропонував бюджет Лозовеньківської сільської ради на 2014 рік затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про сільський бюджет Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2014 рік» прийняти.

 Голосували:       « За»                             12 (дванадцять) депутатів,

                                               « Проти»                         не має,

                                               «Утримались»                  не має,

                                               «Не голосували»              не має.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2013 році.

ВИСТУПИВ: 1. Директор КП «Водяний» Стремоухов О.І., який звітував про роботу комунального підприємства у 2013 році. Сказав, що у 2013 році комунальне підприємство працювало стабільно, всі заплановані заходи по ремонту водогонів та покращенню послуг, що надаються, були виконані в повному обсязі. Заборгованості підприємства за спожиті енергоносії та по заробітній платі не має.

2. Сільський голова Даниленко М.Л., який сказав, що дійсно у 2013 році комунальне підприємство спрацювало непогано, була виконана велика робота по ремонту водогонів. Вважаю, що в цілому комунальне підприємство у 2013 році спрацювало задовільно. Запропонував роботу КП «Водяний» у 2012 році визнати задовільною та затвердити звіт про його роботу у 2013 році.

3. Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів             Стремоухова І.В., яка сказала, що дане питання було ретельно розглянуто на засіданні комісії і комісія дійшла висновку рекомендувати раді прийняти запропонований проект рішення з даного питання.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про роботу комунального підприємства сільської ради «Водяний» у 2013 році» прийняти.

                       Голосували:       « За»                              12 (дванадцять) депутатів,

                                               « Проти»                         не має,

                                               «Утримались»                  не має,

                                               «Не голосували»              не має.

СЛУХАЛИ:Про встановлення ставок єдиного податку  для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка сказала, що відповідно до Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) встановити фіксовані ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:Рішення « Про встановлення ставок єдиного податку  для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб, що працюють за спрощеною системою оподаткування»  прийняти.

                       Голосували:       « За»                              12 (дванадцять) депутатів,

                                               « Проти»                        не має,

                                               «Утримались»                  не має,

                                               «Не голосували»              не має.

СЛУХАЛИ:Про затвердження збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності  поштовим відділенням  зв’язку в с. Лозовенька.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Стремоухова І.В., яка сказала, що з метою поповнення доходної частини сільського бюджету, затвердити збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності поштовим відділенням зв’язку в с. Лозовенька.

Сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді затвердити ставку торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі поштовим відділенням зв’язку в с. Лозовенька                      у розмірі 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати та проект рішення з даного питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності  поштовим відділенням  зв’язку в с. Лозовенька»  прийняти.

                         Голосували:       « За»                              12 (дванадцять) депутатів,

                                                « Проти»                        не має,

                                                «Утримались»                 не має,

                                                «Не голосували»             не має.

СЛУХАЛИ: Про перелік об’єктів на яких засуджені особи відбувають громадські роботи та види цих робіт.

ВИСТУПИВ: Член постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та соціального захисту населення Лукієнко С.М., який сказав, що до ради надійшов лист Балаклійського районного  підрозділу кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області з прохання підписати Протокол про наміри щодо співпраці між Лозовеньківською сільською радою і Балаклійським районним підрозділом кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області та погодити перелік об’єктів, на яких засуджені будуть відбувати громадські роботи, та види цих робіт.

На своєму засіданні комісія ретельно розглянула дане питання і вважає доцільним рекомендувати раді доручити Лозовеньківському сільському голові Даниленко М.Л. підписати Протокол про наміри щодо співпраці між Лозовеньківською сільською радою і Балаклійським районним підрозділом кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області. Об’єктом, на яких засуджені будуть відбувати громадські роботи визначити територію Лозовеньківської сільської ради, а видом цих робіт вважати роботи по благоустрою території ради.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про перелік об’єктів на яких засуджені особи відбувають громадські роботи та види цих робіт» прийняти.

                       Голосували:       « За»                             12 (дванадцять) депутатів,

                                               « Проти»                        не має,

                                               «Утримались»                 не має,

                                               «Не голосували»              не має.

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2013 році.

ВИСТУПИВ: 1) Голова виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради  М. Даниленко, який звітував перед депутатами ради про роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2013 році. Запропонував раді роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2013 році вважати задовільною, звіт про роботу виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради у 2013 році затвердити.

2) Депутат ради Захарова А.Г., яка сказала, що не тільки зі звіту ми бачимо, що виконавчий комітет ради доклав зусиль до виконання доходної частини сільського бюджету та на протязі всього року спрямовував свою роботу на покращення життя та побуту мешканців територіальної громади, це видно і по зробленим справам. Виходячи з сказаного запропонувала раді, звіт виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2013 році затвердити та вважати його роботу задовільною.

3) Депутат ради Стремоухова С.М., яка сказала, що завдяки наполегливій праці виконавчого комітету ради була виконана і перевиконана доходна частина сільського бюджету, що у свою чергу дало змогу направити додаткові кошти на культуру та допомогти сільській школі. На протязі року було зроблено багато роботи по покращенню благоустрою населених пунктів. Все це дало змогу покращити рівень життя населення. Тому вважаю доцільним рекомендувати раді звіт виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2013 році затвердити та визнати роботу виконкому ради задовільною.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту виконавчого комітету Лозовеньківської сільської ради про роботу у 2013 році» прийняти.

 

                        Голосували:       « За»                             12 (дванадцять) депутатів,

                                                « Проти»                        не має,

                                                «Утримались»                 не має,

                                                «Не голосували»              не має.

СЛУХАЛИ:Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2014 рік.

ВИСТУПИВ: 1) Секретар ради Деревянко Г.В., яка сказала, що з метою якісної організації роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету необхідно затвердити план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2014 рік. Ознайомила депутатів з проектом плану роботи сільської ради та її виконавчого комітету на 2014 рік та запропонувала його затвердити.

2) Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів               Стремоухова І.В., яка сказала, що план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2014 рік ретельно розглядався на засіданні комісії, зауважень членів комісії не було. До плану роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2014 рік включені всі важливіші питання, які треба буде розглянути на засіданнях сесії ради та виконавчого комітету. Запропонувала депутатам ради план роботи Лозовеньківської сільської ради на 2014 рік затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про план роботи Лозовеньківської сільської ради та її виконавчого комітету на 2014 рік»  прийняти.

                                 Голосували:  « За»                                12 (дванадцять) депутатів,

                                                     «Проти»                        не має,

                                                     « Утримались»               не має,

                                                     « Не голосували»           не має.

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2014 році.

ВИСТУПИВ: 1) Лозовеньківській сільський голова – Даниленко Михайло Леонідович, який сказав, що необхідно затвердити структуру, чисельність виконавчого апарату  сільської ради, витрати  на утримання виконавчого апарату сільської ради та умови оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2013 році і запропонував до штату апарату ввести 5 (п’ять) штатних одиниць, а саме:

                        сільський голова                                                 1 одиниця;

                        секретар сільської ради                                       1 одиниця;

                        головного бухгалтера                                          1 одиниця;

                        спеціаліст ради                                                   1 одиниця;

                        прибиральник в установчих закладах                    0,5 одиниці;

                        кочегар                                                              0,5 одиниці;

                        водій                                                                  1 одиниця.

Також  запропонував затвердити витрати на його утримання та умови оплати праці працівників виконавчого апарату.

2) Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів              Стремоухова І.В., яка сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату  сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2014 році» прийняти.

                       Голосували:       « За»                              12 (дванадцять) депутатів,

                                               « Проти»                         не має,

                                               «Утримались»                  не має,

                                               «Не голосували»              не має.

 

Лозовеньківський сільський голова:                                            М.Л. Даниленко

 

Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

1. Деревянко Галина Віталіївна

2. Деревянко Юрій Володимирович

3. Затолока Олексій Михайлович

4. Захарова Алла Григорівна

5. Лукієнко Сергій Михайлович

6. Подкользан Валентина Миколаївна  

7. Стремоухов Олександр Іванович

8. Стремоухова Ірина Василівна

9. Стремоухова Олена Олександрівна

10. Стремоухова Світлана Михайлівна

11. Стремоухов Олег Іванович

 

 

Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

1. Петряєва Лідія Олександрівна

2. Мельник Олександр Миколайович

                                            3. Петряєв Олександр Григорович