ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2020.07 Протокол №4 від 07.07.2020р

 УКРАЇНА

ЛОЗОВЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 ХLVІІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 
   

  від 07 липня 2020 року

с. Лозовенька

 Всього депутатів Лозовеньківської сільської ради VІІ скликання 12 чоловік.

Присутні на сесії 11 депутатів.

Сесію веде сільський голова Даниленко М.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1.     Про сільський бюджет на 2020 рік (20301509000) (код бюджету).

2. Про затвердження акту приймання-передачі у комунальну власність територіальної громади сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка Балаклійського району Харківської області Майна із спільної власності  територіальних громад

сіл, селищ, міста Балаклійської районної ради Харківської області.

3.   Про внесення змін до п.2 рішення № 166- VII XXXIX сесії  VII скликання Лозовеньківської  сільської ради  « Про передачу в оренду ТОВ «УКРТАУЕР» земельної ділянки для будівництва та Експлуатації споруди електрозв’язку – вежі на

Території Лозовеньківської сільської ради в селі Лозовенька по вул. 40-річчя Перемоги б\н».

4.    Про затвердження ставки акцизного податку.

5.    Про встановлення розміру орендної плати.

6.    Про затвердження ставки транспортного податку.

7.    Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

8.   Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Лозовеньківської сільської ради.

 СЛУХАЛИ:  Про сільський бюджет на 2020 рік (20301509000) (код бюджету).

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що необхідно визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 4425632 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 4423332 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 2300 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 5195344 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 4954544 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 240800 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 531212 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 238500 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 91600 гривень, що становить 1,85 % видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2.Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік  за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення. Надати право Лозовеньківській сільській раді проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із районного бюджету у період між сесіями сільської ради, за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році у сумі 3262505  гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради  «Про районний бюджет на 2020 рік», у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені  статтею 691 Бюджетного кодексу України.

2)  у частині фінансування є надходження, визначені  статтею 71  Бюджетного кодекс України.

8.  Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Дозволити Лозовеньківській сільській раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Лозовеньківській сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11.Головному розпоряднику коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.2. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

11.3. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

11.4. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показникахдля головного розпорядника коштів сільського  бюджету на 2019 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до цього рішення.

Розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Надати право сільській раді протягом 2020 року здійснювати  видатки на фінансування  клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та коштів  сільського бюджету.

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право Лозовеньківській сільській раді, в особі сільського голови, коригувати розпис сільського бюджету за напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету (зі змінами) та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про сільський бюджет.

16. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів (Волвенкова О.М.) в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Сільській раді надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань сільського бюджету  фінансовому управлінню райдержадміністрації та органам Державної казначейської служби України.

17. Надати право сільському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між районним бюджетом з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

18. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про сільський бюджет на 2020 рік (20301509000) (код бюджету)» прийняти.

                        Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про затвердження акту приймання-передачі у комунальну власність територіальної громади сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка Балаклійського району Харківської області Майна із спільної власності  територіальних громад

сіл, селищ, міста Балаклійської районної ради Харківської області.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що враховуючи рішення Балаклійської районної ради від 02 червня  2020 року № 920-VІІ «Про передачу майна із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, місто Балаклійського району Харківської області у комунальну власність територіальної громади сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка Балаклійського району Харківської області», відповідно до рішення Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області від 03 березня 2020 № 191-VІІ «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка Балаклійського району Харківської області  майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійської районної ради Харківської області» необхідно затвердити акт приймання-передачі у комунальну власність територіальної громади сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка Балаклійського району Харківської області майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійської районної ради Харківської області  на загальну суму 205137,33 грн. (двісті п’ять тисяч сто тридцять сім грн. 33 коп.).

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження акту приймання-передачі у комунальну власність територіальної громади сіл Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка Балаклійського району Харківської області Майна із спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійської районної ради Харківської області» прийняти.

                        Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до п.2 рішення № 166- VII XXXIX сесії  VII скликання Лозовеньківської  сільської ради  «Про передачу в оренду ТОВ «УКРТАУЕР» земельної ділянки для будівництва та Експлуатації споруди електрозв’язку – вежі на Території Лозовеньківської сільської ради в селі Лозовенька по вул. 40-річчя Перемоги б\н».

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що до сільської ради надійшла заява від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРТАУЕР» Суховерського А.Я. про внесення змін п.2 рішення № 166-УІІ ХХХІХ сесії УІІ скликання Лозовеньківської сільської ради « Про передачу в оренду ТОВ « УКРТАУЕР» земельної ділянки для будівництва та експлуатації споруди електрозв’язку- вежі на території Лозовеньківської сільської ради в селі Лозовенька по вул.. 40-річчя Перемоги б\н», з проханням внести зміни до пункту 2 рішення №166-УІІ від 27.06.2019 року викласти в наступній редакції:  «2.Надати ТОВ «УКРТАУЕР» в оренду терміном на 49 років земельну ділянку  площею 0,0200 га, кадастровий номер 6320283601:00:003:0246 для будівництва та експлуатації споруди електрозв’язку-вежі на території Лозовеньківської сільської ради Балаклійської  району Харківської області в с. Лозовенька по вул..40-річчя Перемоги б\н. До затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земель села Лозовенька  Лозовеньківської сільської  ради Балаклійського району Харківської області  орендну плату за земельну ділянку  з кадастровим номером 6320283601:00:003:0246 встановити в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області. Після затвердження технічної документації з  нормативно грошової оцінки земель села Лозовенька ставку орендної плати встановити в розмірі 12%».

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до п.2 рішення № 166- VII XXXIX сесії  VII скликання Лозовеньківської  сільської ради  «Про передачу в оренду ТОВ «УКРТАУЕР» земельної ділянки для будівництва та Експлуатації споруди електрозв’язку – вежі на Території Лозовеньківської сільської ради в селі Лозовенька по вул. 40-річчя Перемоги б\н»» прийняти.

                         Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про затвердження ставки акцизного податку.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 267.2, Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ необхідно затвердити  ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших  пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження ставки акцизного податку» прийняти.

                        Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про встановлення розміру орендної плати.

ВИСТУПИВ: : Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 267.2, Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ необхідно встановити, що річна сума розміру орендної плати, що встановлюється у договорі оренди, не може бути меншою 3 відсотків і не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонувала дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про встановлення розміру орендної плати» прийняти.

                        Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                не має,

                                            « Не голосували»             не має.

СЛУХАЛИ:  Про затвердження ставки транспортного податку.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до ст. ст. 12, 267.2, Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ необхідно затвердити ставку транспортного податку у розмірі 25 000 двадцять п’ять тисяч) гривень за кожен легковий автомобіль, який використовувався до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження ставки транспортного податку»  прийняти.        

                         Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ:  Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що відповідно до 266 Податкового кодексу України, пункту 24 частини першої необхідно затвердити ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»  прийняти. 

                        Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                не має,

                                            « Не голосували»             не має.

 СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Лозовеньківської сільської ради.

ВИСТУПИВ: Голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету та фінансів Волвенкова О.М., яка сказала, що для ефективного наповнення дохідної частини сільського бюджету, відповідно до статей 271, 274, 277, 281, 282 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями) необхідно встановити ставки та пільги із сплати земельного податку на території Лозовеньківської сільської ради.

Також сказала, що постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів на своєму засіданні ретельно розглядала дане питання та прийняла рішення рекомендувати раді проект рішення з даного  питання затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Запропонував дане рішення затвердити в цілому.

ВИРІШИЛИ: «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Лозовеньківської сільської ради»  прийняти.     

                         Голосували:  « За»                               12 (дванадцять) депутатів,

                                            «Проти»                          не має,

                                            « Утримались»                не має,

                                            « Не голосували»             не має.

  Лозовеньківськийсільський голова:                         Михайло ДАНИЛЕНКО

 Секретар Лозовеньківської  сільської ради:                             Галина ДЕРЕВЯНКО

Присутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

 

 1.   Волвенкова Ольга Миколаївна
 2.   Деревянко Галина Віталіївна
 3.   Захарова Алла Григорівна
 4.   Мінцева Тетяна Миколаївна
 5.   Петряєв Олександр Григорович
 6.   Петряєва Тетяна Степанівна 
 7.   Рябінін Сергій Володимирович   
 8.   Спіцина Тетяна Олексіївна
 9.   Стремоухов Олег Іванович
 10.   Стремоухова Олена Олександрівна
 11.   Стремоухова Світлана Михайлівна
 
 
 
 
 

   Відсутні депутати

Лозовеньківської сільської ради.

                                                              Деревянко Юрій Володимирович