ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2019.180 атвердження програми соціального захисту та надання матеріальної допомоги незахищеним верстам населення, які зареєстровані та мешкають на території Лозовеньківської сільської ради на 2020 рік.

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    рішенням Лозовеньківської  сільської  ради

                                                                                               від 24.12.2019 року  (ХLІV сесія І скликання)                                                                                                               № 180-VІІ

                                                                            ПРОГРАМА

 соціального захисту та

надання материально'і допомоги незахищеним верстам населения, які зареестровані та мешкають на території

 Лозовеньківськоїсільської  ради на 2020 рік

 Загальне положення

            Поліпшення матеріального забезпечення соціально-незахищених громадян, які мешкають та зареєстровані на території Лозовеньківської сільської ради можна досягти лише шляхом чіткої системи дій з боку виконавчої влади спрямованих на зберігання та поліпшення матеріального благополуччя населення сільської ради.

            Отже, розроблення програми, шодо надання матеріальної допомоги незахищеним верстам населення, які мешкають та зареєстровані на території ради є необхідними  заходами в роботі сільської ради.

      Мета завдання

            Основною метою програми є поліпшення матеріального стану громадян, що  зареєстровані та мешкають на території ради і опинилися в скрутних життєвих обставинах.

            Основними завданнями програми є надання матеріальної допомоги з місцевого бюджету незахищеним верстам населення, а саме:

            - матеріальна допомога сім’ям з малолітніми дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах ( тяжка хвороба  члена сім’ї) ;

            - матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань:  багатодітним сім’ям в проведенні поточного  ремонту житла та сім’ям учасників АТО;

            - одноразова матеріальна допомога громадянам помешкання яких постраждали від стихійного лиха (пожежі, підтоплення та ін.. руйнування домогосподарств) за висновками комісії по наданих збиткам домогосподарствам.

            -  одноразова матеріальної допомога для придбання шкільного одягу та приладдя: багатодітним  сім’ям, в яких виховується четверо  і більше дітей шкільного та дошкільного віку;  неповних родин , де на виховані одного з батьків знаходиться двоє і більше дітей шкільного та дошкільного віку; сім’ям інвалідів, де виховується двоє і більше дітей;

            - матеріальна допомога на поховання соціально незахищених верствам населення : учасників бойових  дій у Великій Вітчизняній війні; інвалідів війни; учасників ліквідації аварії наЧАЕС; громадянам  працездатного віку, які тимчасово не працювали та   на утримані яких неповнолітні діти;

            - матеріальна допомога  учасникам бойових дій у ВВв до Дня Перемоги;

            - благодійний обід з нагоди 73- річниці Перемоги і ВВв а саме: учасникам бойових  дій у ВВв, учасникам війни, дітям війни та громаді села .

 Реалізація программ.

Програма реалізується шляхом виплати матеріальної допомоги соціально-незахищеним громадянам, учасникам ВВв та інвалідам війни.

  Фінансове забезпечення

Фінансування на виконання зазначеноі Програми здійснюєтъся в межах асигнувань, передбачених сільським бюджетом на 2020 рік та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Враховуючи обмежені можливості сільського бюджету загальна сума коштів на фінансування даної Програми визначена в сумі 12700 ( Дванадцять тисяч сімсот гривень)  в обсягах витрат на забезпечення заходів даної Програми та її виконання наведених у  кошторису місцевого бюджету.

            В ході реалізаціі заходів Програми можливі коригування, пов'язані з фактичними надходженнями коштів на реалізацію розділів Програми та фінансових можливостей бюджету.

                                                      Механізм реалізації

            Контроль за виконанням заходів програми і загальна координація покладається на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів сільської ради. Виплата матеріальноі допомоги фінансується за рахунок місцевого бюджету .

            Механізм реалізації програми передбачає надання до сільської ради наступних документів:

1..              Виплата матеріальноі допомоги на вирішення соціально-побутових питань:
            заява громадянина , який потребує матеріальної допомоги;

            довідка про склад сім»ї;

            акт обстеження матеріально-побутових умов проживания;

            ксерокопія паспорту;

            ксерокопія ідентифікаційного коду;

            довідка з медичного закладу;

            рішення виконавчого комітету про надання матеріальної допомоги.

 2.     Виплата матеріальної допомоги на поховання незахишених верст населення учасників бойових дій, інвалідів війни та ліквідаторів ЧАЕС, громадянам  працездатного віку, які тимчасово не працювали  на утримані яких неповнолітні діти:

                        заява громадянина;

                        довідка на отримання одноразовоі допомоги на поховання;

                        ксерокопия свідоцтва про смерть;

                        ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду заявника;

                        рішення виконавчого комітету про надання матеріальної допомоги.

 Заходи по реалізації програми

 

п/п

Найменування

заходів

Термін

виконання

Сума

(грн.)

Джерела

фінансування

Виконавець

1

Матеріальна допомога сім’ї з малолітніми дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах ( тяжка хвороба  члена сім’ї)

2019 рік

200

Місцевий бюджет

Лозовеньківська сільська рада

2.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань:  багатодітній сім’ї в проведенні поточного  ремонту житла та сім’ї учасників АТО

2019 рік

1000

Місцевий бюджет

Лозовеньківська сільська рада

3.

Одноразова матеріальна допомога громадянам помешкання яких постраждали від стихійного лиха (пожежі, підтоплення та ін.. руйнування домогосподарств) за висновками комісії по наданих збиткам домогосподарствам

2019 рік

1000

Місцевий бюджет

Лозовеньківська сільська рада

4.

Матеріальна допомога на поховання соціально незахищеним верствам населення :

громадянам  працездатного віку, які тимчасово не працювали  на утримані яких неповнолітні діти

2019 рік

 

 

2000

Місцевий бюджет

Лозовеньківська сільська рада

5.

Матеріальна допомога  учасникам бойових дій у ВВв до Дня Перемоги.

2019 рік

1000

Місцевий бюджет

Лозовеньківська сільська рада

6.

Матеріальна допомога  учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та воїнам інтернаціоналістам

2019 рік

 

100

Місцевий бюджет

Лозовеньківська сільська рада

  Секретар Лозовеньківської

сільської  ради :                              Г. ДЕРЕВЯНКО

                                                                                                                               

   УКРАЇНА

ЛОЗОВЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

ХLІV СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 від 24 грудня 2019 року                                                    № 180VІІ.

с. Лозовенька

 Затвердження   програми  соціального

захисту  та надання  матеріальної  допомоги

незахищеним  верстам   населення,  які зареєстровані

та мешкають на території  Лозовеньківської  сільської

ради  на  2020 рік

           Згідно ст. 26 п. 22   Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» Лозовеньківська сільська рада

                                                    В И Р І Ш И Л А:

          1.Затвердити   програму  соціального  захисту та  надання  матеріальної  допомоги незахищенним  верстам  населення,  які зареєстровані та мешкають на території     Лозовеньківської  сільської  ради  на  2020 рік.     ( програма  додається ).

          2. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  планування, бюджету та фінансів                 (Волвенкова О.М.).

  Лозовеньківський

сільський голова                                   М.ДАНИЛЕНКО