ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2019.187 ро затвердження структури, чисельності виконавчого апарату сільської ради, витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради, умов оплати праці працівників виконавчого апарату сільської ради у 2020 році.

 УКРАЇНА

ЛОЗОВЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 ХLІV СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 від 24 грудня 2019 року                                                    № 187VІІ.

с. Лозовенька

 Про затвердження структури, чисельності

виконавчого  апарату сільської ради,

витрат на утримання виконавчого апарату

сільської ради, умов оплати праці працівників

виконавчого апарату сільської ради у 2020 році.

 Відповідно до статей 15, 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування, керуючись  Закону України «Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури  та  умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09 березня 2006 року № 268, керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Лозовеньківська сільська рада

 В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити структуру виконавчого апарату сільської ради в кількості 6 одиниць:

 1. Лозовеньківський сільський голова             1

2. Секретар ради                                                 1

3. Головний бухгалтер ради                              1

4. Спеціаліст-землевпорядник ради                 1

5. Водій                                                                  1

6. Прибиральниця в установчих закладах       0,5

7. Опалювач                                                        0,5

 2. Затвердити витрати на утримання виконавчого апарату сільської ради  на 2020 рік в таких розмірах:

-  витрати  загального фонду бюджету на утримання апарату сільської ради по коду функціональної класифікації видатків 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» ­­­на загальну суму 1367887 гривень;

- витрати  загального фонду бюджету на утримання апарату сільської ради по коду функціональної класифікації видатків 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» ­­­- в сумі 1200 гривень.

            3. Затвердити штатний розпис працівників виконавчого апарату сільської ради на 2020 рік (додаток 1).

4. Оплату праці голови сільської ради Даниленко Михайла Леонідовича, працівників виконавчого апарату сільської ради в 2020 році здійснювати згідно з затвердженим сільською радою штатним  розписом.

5. Здійснювати щомісячне преміювання голови сільської ради Даниленко Михайла Леонідовича в межах затвердженого фонду преміювання (Додаток 2).

         6. При наданні голові сільської ради щорічної відпустки виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі, що не  перевищує  середньомісячної  заробітної плати  голови.

7.Один раз на рік надати голові сільської ради Даниленко Михайлу Леонідовичу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі, що не  перевищує  середньомісячної  заробітної плати голови.

8. Надати право голові сільської ради здійснювати преміювання працівників, вирішувати питання про надання матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

9. Встановити ліміт використання дизельне топливо - 540 літрів на місяць для автомобіля виконавчого апарату Лозовеньківської сільської ради на 2020 рік.

10. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету сільської ради на 2020 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на оплату плату (код 2120);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620);

- соціальне забезпечення (код 2700).

11. Затвердити Положення про преміювання працівників виконавчого апарату сільської ради (додаток 2).

12. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів, паливо-мастильних матеріалів, оплату інших послуг та інших видатків та послуг зв’язку за готівку.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  планування, бюджету та фінансів (Волвенкова О.М.).

  Лозовеньківський

сільський голова                                   М.ДАНИЛЕНКО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Додаток № 1                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            до рішення Лозовеньківської сільської ради

       від 24.12.2019 року № 187

      (ХVсесія  VІІ скликання)

  ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2020 рік

__Лозовеньківська сільська рада

Балаклійського району Харківської області_
(назва установи)


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штатних посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати

 на місяць за

посадовими окладами 
(грн.) 

1

Сільський голова  

1

7000,00

7000,00

2

  Секретар

1

6100,00

6100,00

3

  Головний бухгалтер

1

4600,00

4600,00

4

  Спеціаліст ІІ кат.-землевпорядник

1

3300,00

3300,00

5

  Прибиральник в установчих закладах

0,5

2572,00

1286,00

6

  Опалювач

0,5

2572,00

1286,00

7

Водій

1

2590,00

2590,00

  

Усього

6

х

26162,00

  Секретар Лозовеньківської

сільської ради:                                Г. ДЕРЕВЯНКО

                  ДОДАТОК 2

 до рішення Лозовеньківської сільської  ради

від  24 грудня 2019 року № 187

     (ХV сесія VІІ скликання)

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників

виконавчого апарату сільської ради

І.Загальні положення

          1.1. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09 березня 2006 р. № 268.

1.2. Преміювання працівників виконавчого апарату сільської ради проводиться за підсумками роботи за місяць відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи згідно з розпорядженнями голови сільської ради.

Крім того, головою сільської ради працівникам може бути виплачена одноразова премія за виконання особливо-важливих робіт, а також з нагоди державних, професійних та ювілейних дат, - в межах фонду преміювання.

 ІІ. Показники преміювання

Працівники виконавчого апарату сільської ради преміюються за виконання таких показників:

а) за надання ефективної організаційної допомоги в проведенні сесій та засідань постійних комісій районної ради;

б) за сумлінне виконання працівниками покладених на них службових обов’язків, розпоряджень, вказівок керівників, ініціативу і творчість в роботі;

в) з нагоди державних, професійних та ювілейних дат;

г) за виконання особливо-важливої роботи.

ІІІ. Порядок визначення фонду преміювання

 3.1. На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти в розмірі не менш як 10 відсотків від посадових окладів працівників виконавчого апарату сільської ради, кошти, які виділяються на премію за особистий вклад кожного працівника в загальні результати роботи сільської ради та економії фонду оплати праці.

3.2. Асигнування на преміювання передбачаються в кошторисі витрат на утримання працівників виконавчого апарату сільської ради.

ІV. Розмір премії

 4.1.  Преміювання голови сільської ради здійснюється  на підставі рішення сільської ради щодо визначення умов оплати праці голови сільської ради на рік в межах фонду  преміювання, без обмеження індивідуальної премії максимальними розмірами.

4.2  Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування апарату сільської ради здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду преміювання та економії коштів.

4.3. Граничний розмір премії посадових осіб місцевого самоврядування сільської ради не обмежується, якщо інше не встановлено законодавством.

4.4. Розмір премії визначається:

- голові сільської ради згідно з рішенням сільської ради;

- посадовим особам – розпорядженням голови сільської ради.      

4.5. При визначенні конкретних розмірів премії працівникам сільської ради необхідно врахувати фактично відпрацьований ними у звітному місяці час.

4.6. Не підлягають преміюванню повністю або преміюються у зменшеному розмірі працівники, які допустили порушення трудової дисципліни та неналежне виконання службових обов’язків (порушення термінів виконання доручень, неякісна підготовка документів та матеріалів та ін.).

4.7. Премія не нараховується у разі порушення правил техніки безпеки, охорони праці, допущення нещасного випадку з вини працівника.

4.8. Преміювання працівників не здійснюється у місяці, в якому їм оголошено догану.

4.9. Працівникам, які звільняються з роботи в місяці, за який здійснюється преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які звільняються у зв’язку з виходом на пенсію, за станом здоров’я та з інших поважних причин.

 V. Преміювання за виконання

особливо важливих завдань

 5.1 Преміювання працівників за виконання особливо важливих завдань здійснюється в кожному окремому випадку за розпорядженням голови сільської ради. Витрати на преміювання за виконання особливо важливих завдань проводяться за рахунок річного фонду преміювання та економії фонду оплати праці.

 VІ. Строки виплати премії

6.1. Виплата премії здійснюється в терміни виплати заробітної плати.

  Секретар Лозовеньківської

сільської ради                                       Г. ДЕРЕВЯНКО