ОмскАвтоСклад

Лозовеньківська сільська рада Балаклійського району

2020.189 Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Лозовеньківської сільської ради Балаклійського району Харківської області за 2019 рік.

 УКРАЇНА

ЛОЗОВЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХLV СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІІ скликання

 

від 03 березня 2020 року                                                                      № 189-VІІ.

с. Лозовенька

 

Про затвердження звіту про виконання

сільського бюджету Лозовеньківської

сільської ради Балаклійського району

Харківської області за 2019 рік.

 

 

         Відповідно до статті 77 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статей 46,59 Бюджетного Кодексу України, Лозовеньківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

         1.Затвердити звіт про виконання загального фонду сільського бюджету за 2019 рік по доходах у сумі план 4543866грн., факт 4796237,35 грн., по видатках – у сумі план 3592090 грн., факт 3240543,90 грн., спеціального фонду по доходах – у сумі план 2300 грн., факт 167663,74 грн., по видатках – у сумі план 1283267,61 грн., факт 1188971,05 грн..

 Лозовеньківський

сільський голова                                        М. ДАНИЛЕНКО

   

Додаток № 1

до рішення № 189-VІІ

ХLV сесії Лозовеньківської

сільської ради VІІ скликання

від 03.03.2020 року

 Пояснювальна записка

до звіту про виконання сільського бюджету

за 2019 рік

             Лозовеньківська сільська рада та її виконавчий комітет вживали заходи по стабілізації та покращенню соціально-економічної ситуації на території ради, виконанню Указів Президента України, рішень Уряду, рішень і розпоряджень районної та обласної ради і держадміністрацій, а також власні рішення і розпорядження з цих питань.

            Доходна частина сільського бюджету разом з трансфертами складає 4796237,00грн. при плані 4543866,00грн., або  105,6 %.

            В цілому сільський бюджет по загальному фонду, без урахування трансфертів, виконаний по доходах на 106,7 %, затверджено з урахуванням змін на 4227288,00 грн., факт 4510286,91грн..

            В надходженнях загального фонду бюджету за 2019 рік найбільшу питому вагу має орендна плата з юридичних осіб, який виконано на 128,1 % (план 2210324,00  грн., надійшло 2830638,93грн.) та податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, який виконаний на 114,0% (план 900,00 грн., надійшло 1026,00грн.). Перевиконання загального фонду бюджету в більшій мірі залежало від цих двох податків.

            До спеціального фонду сільського бюджету надходили доходи за цільовими призначеннями. При затвердженому бюджеті 2300грн. надійшло 167663,74 грн., який виконано на            7289,7 %.

            В межах доходів, що надійшли до сільського бюджету проводилось фінансування видатків по галузях.

            В першу чергу ресурси бюджету спрямовувались на фінансування захищених статей витрат (заробітна плата) та проводилась обов’язкова оплата за використання енергоносіїв. Всі інші видатки фінансувались в межах наявних коштів.

            В результаті чого, станом на 1 січня 2020  року немає заборгованості на виплати заробітної плати у бюджетних установах ради.

            Видаткова частина сільського бюджету по загальному та спеціальному фондах виконано на 90,8 % (затверджено з урахуванням змін 4875357,61 грн., виконано 4429214,95 грн.).

            По основних напрямках використання бюджетних коштів сільського бюджету характеризується таким чином:

-     на культуру із сільського бюджету спрямовано 342681,44 грн. при затвердженому уточненому плані 430561,00 грн., що становить 79,6 %.

-     утримання органів управління ради при уточненому плані 1273900,00 грн. профінансовано 1205695,11 грн., або на 94,6 %.

-     на благоустрій сіл (вуличне освітлення) при уточненому плані 255498,00 грн. профінансовано 182396,75  грн., або на 71,4 %;

-     соціальні видатки незахищені верстви населення при уточненому плані 12700,00 грн. профінансовано  12697,00 грн., або на 100,0%;

-     організація та проведення громадських робіт при уточненому плані 267282,00 грн. профінансовано 248088,90 грн., або на 92,8%;

-     утримання та розвиток інфраструктури доріг при уточненому плані 465650,00 грн. профінансовано 464996,29 грн., або на 99,9%.

 Секретар

Лозовеньківської сільської ради:                      Г.ДЕРЕВЯНКО

Додаток № 2

до рішення № 189-VІІ

ХLV сесії Лозовеньківської

сільської ради VІІ скликання

від 03.03.2020 року

  Звіт

про виконання доходної та видаткової частин спеціального фонду сільського бюджету за 2019 рік.

 

Найменування

спецфонду

Доходна частина

Видаткова частина

Залишок коштів на 01.01.2019 р.

План на рік

Фактично надійшло

%

виконання

План на рік

Фактично використано

%

виконання

Залишок коштів на 01.01.2020 р.

Офіційні трансферти

 

300000

275100

91,7

300000

275100

91,7

 

Секретар

Лозовеньківської сільської ради:                           Г. ДЕРЕВЯНКО